Osoby w wieku 65 lat i starsze najczęściej w porównaniu z innymi grupami wiekowymi (57%) doświadczały złych stron pandemii. Przede wszystkim skarżyły się na utrudniony dostęp do usług medycznych (55%), nieznacznie mniej badanych wskazało na wymuszone ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu z bliskimi (47%), a 38% wymieniało konieczność zdalnego przeprowadzania konsultacji lekarskich. Jednocześnie 3 na 10 respondentów w wieku 65 lat i więcej wskazało zwiększenie w czasie pandemii wydatków na usługi medyczne. Co piąty badany z tej grupy wiekowej deklaruje też, że w związku z doświadczeniami wyniesionymi z ostatniego półtora roku będzie w przyszłości osobą bardziej oszczędną, podano.

"Miniony czas nie był dla seniorów najlepszy. To oni najczęściej byli odpowiedzialni za pogarszające się statystyki dotyczące nieopłaconych bieżących rachunków oraz pożyczek i kredytów. To wśród nich nastąpił też największy skok liczby nierzetelnych płatników o ponad 8 tys., do 384,5 tys. Jeszcze bardziej w górę poszła kwota ich zaległości, o 0,85 mld zł, do 10,2 mld zł i to w warunkach, gdy wśród ogółu Polaków przeterminowane zobowiązania spadły o niemal 1,2 mld zł, a liczba dłużników zmalała o ponad 92 tys. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja najstarszych pogarszała się głównie w ciągu trzech pierwszych kwartałów pandemii, w tym roku już się nieco unormowała" - powiedziała ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska, cytowana w komunikacie.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, odsetek osób w wieku 65+, które nie dają rady terminowo regulować zobowiązań, wzrósł w tej grupie wiekowej z 5,59% do 5,71%. Nieznacznie podwyższył się jeszcze w przypadku 45-54 latków, przekraczając 11,8%. W pozostałych przypadkach zanotowano niewielkie spadki, podkreślono.

Większość z ponad 10 mld zł zadłużenia przypada na najmłodszą część grupy wiekowej 65+. Dłużnicy między 65. a 70. rokiem życia mają do uregulowania 5,92 mld zł, a im starsi, tym zaległych zobowiązań jest mniej, na osoby w wieku 71-75 lat przypada 2,7 mld zł, na 76-80 latków - 0,93 mld zł, a przypadku grupy 81+ jest to 0,63 mld zł.

Reklama

"Co istotne, zdecydowana większość seniorów ma do oddania nie więcej niż 5 tys. zł. Tej kwoty nie przekracza prawie trzy czwarte zobowiązań pozakredytowych i blisko dwie trzecie kredytowych, choć średnie wielkości zadłużenia wynoszą odpowiednio 18 732 zł i 24 923 zł" - czytamy dalej.

Badanie Quality Watch zrealizowane w dniach 18-21 czerwca metodą CAWI (komputerowo wspomagany wywiad internetowy) wśród Polaków w wieku 18+. Reprezentatywność ze względu na: wiek, płeć, wielkość miejsca zamieszkania. Próba n=1048.