Eksperci zaznaczyli, że piąty miesiąc z rzędu, banki poprawiają oferty depozytów. Bezpośrednio jest to związane z cyklem podwyżek stóp procentowych, które RPP rozpoczęła w październiku 2021 r.

Wskazali, że banki w tej kwestii działają z pewnym opóźnieniem, na zwrócił im nawet Urząd KNF na zasadność polepszania ofert oprocentowania lokat i depozytów.

Zwrócili uwagę, że podstawowa stopa procentowa wzrosła z 0,1 proc. do 3,5 proc. W tym samym czasie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych wzrosło o ok. 4-4,5 pkt. proc, podczas gdy oprocentowanie lokat rosło o połowę wolniej niż oprocentowanie hipotek.

Dodali, że porównując bankowe oferty lokat na maksymalnie 12 miesięcy, odnotowali wzrost ofert z oprocentowaniem równym lub wyższym niż 3 proc. "W lutym takich produktów było 6, w marcu 11. Jeden z mniejszych banków, proponuje swoim klientom oprocentowanie wynoszące 4 proc., ale to promocja dla nowych klientów, dla lokaty na maksymalnie 10 tys. zł przez 6 miesięcy - podali.

Reklama

Według HER, w trzech bankach ostatni miesiąc przyniósł wzrost oprocentowania depozytów o 1 pkt. proc. Warunki pozostałych produktów zostały poprawione w ciągu miesiąca o 0,25-0,5 pkt. proc.

ikona lupy />
Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe / HRE Investments