Jak podkreślono w raporcie, wzrost aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych w zeszłym roku mieścił się w trendzie ostatniej dekady, dla której średnia to wzrost o 8,1 proc. rocznie.

Według opracowania Allianz w 2021 r. ponadprzeciętnie - o 15,2 proc. wzrosły aktywa w funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych, do czego przyczyniły się napływy nowych środków. Łącznie jednak nowe oszczędności zmniejszyły się po nadzwyczajnym "skoku" w pandemicznym roku 2020 r. - oceniono.

Jak wskazali analitycy Allianz, większość zaoszczędzonych środków Polacy ulokowali w bankach. W 2021 r. 51 proc. oszczędności gospodarstw domowych było zgromadzone w bankach, 27 proc. w papierach wartościowych, w tym m.in. w funduszach inwestycyjnych, obligacjach skarbowych, akcjach, a 12 proc. w funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych.

Reklama

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,1 proc., zgodnie z długoterminowych trendem; jednocześnie wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB zmalał do 33 proc., głównie dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce - wskazał Allianz. Zgodnie z raportem, biorąc pod uwagę dynamikę oszczędności i długu, w ujęciu netto aktywa finansowe Polaków w 2021 r. zwiększyły się o 11,2 proc.

Raport Allianz Global Wealth Report przygotowuje cyklicznie zespół ekonomistów Allianz na podstawie danych źródłowych. Opracowanie obejmuje prawie 60 krajów świata wypracowujących 91 proc. globalnego PKB.

W analizowanych krajach w 2021 r. majątek finansowy gospodarstw domowych wzrósł łącznie o 10,4 proc. Analitycy Allianz wskazali, że był to trzeci z rzędu rok dwucyfrowego wzrostu, jednak ten pozytywny trend zmieni się w 2022 r. ze względu na zaburzenia w gospodarce światowej i wyższą inflację.