Pytanie, czy pieniądze uszczęśliwiają ludzi, towarzyszy ludzkości chyba odkąd na świecie pojawiły się pierwsze środki płatnicze. Prostej odpowiedzi nie ma. Ale na bazie danych o PKB i indeksu szczęśliwości można wyciągnąć pewne wnioski.

Statista zestawiła ze sobą punkty osiągnięte przez wybrane kraje w Światowym Indeksie Szczęścia (oś X wykresu) oraz PKB na mieszkańca tych państw (oś Y).

Jak wskazuje rozkład krajów oparty na zielonych kropkach i odpowiadającej im czerwonej linii trendu, istnieje korelacja między tymi zmiennymi: im wyższy PKB na mieszkańca danego kraju, tym więcej punktów uzyskuje on w Światowym Indeksie Szczęścia.

Korelacja dochodzi do wartości 0,69, co oznacza silny związek między dochodami na mieszkańca a poziomem szczęścia wyrażonym w Światowym Indeksie Szczęścia. Istnieją jednak odstępstwa i wartości odstające. Na przykład PKB na mieszkańca Hongkongu wynoszący pond 49 tys. USD jest stosunkowo wysoki, ale jego wskaźnik szczęśliwości wynoszący 5,31 jest stosunkowo niski. Wiele krajów o podobnych wynikach indeksu szczęścia ma PKB na mieszkańca poniżej 10 tys. USD.

Reklama

Polska, która w rankingu szczęśliwości z wynikiem 6,26 uplasowała się w 2022 roku na 39. pozycji, miała PKB na mieszkańca na poziomie 18,28 tys. USD.