W 2022 roku w Polsce mediana dochodu wyniosła 14 906 PPS przy medianie dochodu do dyspozycji w UE na poziomie 18 706 PPS na mieszkańca.

Mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji wyrażona w PPS uwzględnia rozkład dochodów oraz wielkość i skład gospodarstwa domowego. Jednostka PPS uwzględnia różnice w poziomie cen, zapewniając porównywalność między krajami.

Z danych Eurostatu wynika, że do krajów UE o najwyższej medianie dochodów do dyspozycji w 2022 r. należały: Luksemburg (33 214 PPS), Holandia (25 437 PPS), Austria (25 119 PPS), Belgia (24 142 PPS), Dania (23 244 PPS) i Niemcy (23 197 PPS).

Natomiast najniższe wartości odnotowały: Bułgaria (9 671 PPS), Słowacja (9 826 PPS), Rumunia (10 033 PPS), Węgry (10 217 PPS) i Grecja (10 841 PPS).

Reklama

map/ gor/