Skąd pracodawca ma pieniądze na wczasy dla pracowników?

Szef fundujący wakacje? Wydaje się to niemożliwe, a jednak polskie prawo przewiduje taką możliwość. Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50. pracowników na etacie muszą utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki znajdujące się na koncie Funduszu pochodzą z odpisu, jaki każdy pracodawca jest zobowiązany zrobić za każdego zatrudnionego. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. odpis podstawowy nalicza się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., czyli od kwoty 5.104,90 zł. Taka kwota będzie obowiązywał przez dwa kolejne lata.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Reklama

Zasadniczo ze środków z ZFŚS mogą korzystać pracownicy wraz z rodzinami, byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę i ich rodziny, a także inne osoby wskazane w regulaminie ZFŚS jako uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Regulamin ZFŚS powinien stopniować wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę sytuację materialną każdego pracownika. Największe wsparcie powinni otrzymywać pracownicy z najniższymi wynagrodzeniami i dużą rodziną, a odpowiednio niższe powinno być skierowane do osób o wyższych dochodach.

Ile można dostać?

Świadczenie urlopowe z ZFŚS powszechnie nazywane jest wczasami pod gruszą. Przysługuje ono każdemu pracownikowi, który złoży wniosek o udzielenie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego, niezależnie od terminu jego wykorzystania. Dodatkowo musi on złożyć wniosek o wypłatę takiego dofinansowania. Następuje ona nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. O dopłatę do wczasów pod gruszą można wystąpić tylko raz w roku. Maksymalnie jej wysokość nie może być wyższa niż wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS obowiązującego w danym okresie :

1) dla pracownika zatrudnionego na:

– na pełnym etacie: 1.914,34 zł

– na 0,75 etatu: 1.435,76 zł,

– na 0,5 etatu: 957,17 zł,

– na 0,25 etatu: 478,59 zł;

2) dla pracownika i wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze przysługuje:

– na pełnym etacie: 2.552,45 zł

– na 0,75 etatu: 1.914,34 zł

– na 0,5 etatu: 1.276,23 zł

– na 0,25 etatu: 638,11 zł;

Pracownikowi młodocianemu, czyli powyżej 16 roku życia, świadczenie urlopowe z ZFŚS w pierwszym roku nauki przysługuje w wysokości 255,25 zł, w drugim roku nauki w kwocie 306,29 zł, a w trzecim roku nauki to 357,34 zł.

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS można również przeznaczyć na dopłatę do wakacyjnego wypoczynku dziecka lub wyjazdu do sanatorium