Statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących Świąt wydać przeciętnie niewiele wyższą kwotę niż w ub.r., wynika z badania "Świąteczny Portfel Polaków 2023" zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP) przez firmę badawczą Minds&Roses.

Największą część świątecznych wydatków - przeciętnie nominalnie 607 zł - stanowią artykuły spożywcze i organizacja świąt. W przypadku tej kategorii wzrost deklarowanych wydatków wynosi 3,8% r/r. Na prezenty dla najbliższych przeciętnie przeznaczymy 565 zł - nominalnie o 13% więcej niż rok wcześniej, z kolei na podróże świąteczne i dojazdy wydamy średnio 318 zł - to o 7% mniej niż w roku ubiegłym. W sumie w zeszłym roku Polacy wydali na Święta 1427 zł, a w tym roku deklarują kwotę 1490 zł. Są to wartości uśrednione, podano.

Jak Polacy sfinansują Święta?

Reklama

"Zapytaliśmy Polaków, w jaki sposób będą finansować wydatki świąteczne i dla zdecydowanej większości - 86%, podobnie jak w latach poprzednich, źródłem finansowania będą bieżące dochody. Spadł nieco odsetek osób deklarujących, że wydatki świąteczne będą finansować z oszczędności. Jednocześnie dla 30% badanych bieżące dochody nie będą wystarczające, aby w całości pokryć wszystkie wydatki związane z organizacją świąt. Zakładają oni, że aby zrealizować swoje świąteczne plany, będą musieli sięgnąć do zgromadzonych oszczędności lub też wspomóc się pożyczką" - powiedział dyrektor Zespołu Komunikacji i PR ZBP Przemysław Barbrich, cytowany w komunikacie.

Na czym będą oszczędzać?

Dzisiaj, przy znacznie niższym odczycie inflacji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, o ograniczeniach wydatków na Święta myśli 64% osób. Rok temu było to 73%. Wśród tych osób, które myślą o ograniczeniu wydatków w aktualnej sytuacji, największy odsetek - 43% - planuje zaoszczędzić na prezentach. To zbliżony odsetek wskazań w porównaniu z zeszłym rokiem, podobnie zresztą jak w przypadku pozostałych kategorii świątecznych oszczędności, podkreślono.

Raport "Świąteczny Portfel Polaków 2023" opisuje również zmiany w cenach towarów i usług składających się na tzw. świąteczny koszyk. Jak co roku wzięto pod lupę wydatki 4-osobowej rodziny, która spędza święta w domu. Z wyliczeń ZBP wynika, że w tym roku wyda ona ponad 3 700 zł.

ZOBACZ TAKŻE: Dla każdego co miesiąc pieniądze z ZUS – tak działa bezwarunkowy dochód podstawowy. Dostanie go każdy Polak?

"Świąteczny Portfel Polaków 2023" to opracowanie przygotowane przez ZBP w sposób syntetyczny prezentujące i analizujące najważniejsze trendy oraz dane związane z aktywnością konsumencką Polaków w okresie przedświątecznym. Raport oparty jest o wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses techniką wywiadów internetowych w dniach 9-15 listopada 2023 roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie dorosłych (18+) Polaków liczącej 1000 osób oraz badania metodą CATI/CAWI na próbie 76 placówek bankowych z całego kraju, reprezentującej wszystkie typy banków.

(ISBnews)