Co to jest ryczałt energetyczny? Ile wynosi w 2023 r.?

Ryczałt energetyczny to forma wsparcia finansowego, przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mająca na celu pomoc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej. Dodatek ten jest corocznie waloryzowany, w 2023 roku kwota ta wzrosła do 255,17 zł miesięcznie.

Kto kwalifikuje się do otrzymania ryczałtu energetycznego?

Reklama

Dodatek na energię przysługuje wybranej grupie seniorów. Kwalifikują się do niego przede wszystkim przebywający na emeryturze kombatanci i inne osoby z podobnymi uprawnieniami. W gronie uprawnionych znajdują się również emerytowani żołnierze, którzy odbyli zastępczą służbę wojskową lub byli przymusowo zatrudnieni w kopalniach oraz innych specjalistycznych miejscach pracy.

Ponadto prawo do otrzymywania wsparcia finansowego przysługuje również otrzymującym emeryturę lub rentę wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych. W sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczenia zmarła, istnieje możliwość kontynuacji otrzymywania ryczałtu, który należał do zmarłego małżonka.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby złożyć wniosek o ryczałt energetyczny, należy przede wszystkim wypełnić formularz ZUS-ERK. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do otrzymania świadczenia. Są to: decyzja potwierdzająca uprawnienia do świadczenia, a także zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające okresy służby wojskowej, lub działalności kombatanckiej, jeżeli są one wymagane. Po skompletowaniu wymaganych dokumentów wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co ważne, nie ma określonego terminu na złożenie wniosku o ryczałt energetyczny. Seniorzy mogą składać dokumenty w dowolnym momencie, co zapewnia elastyczność w dostępie do świadczenia.

>>> W 2024 roku będą emerytury bez podatku i wdowia renta. Na pewno, bo wprowadzi je albo stary, albo nowy rząd