W godnej uwagi, lecz zdecydowanie zbyt mało nagłaśnianej strategii, o której pisze eska.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oferuje znaczący dodatek do emerytur, głównie na korzyść matek. Ta inicjatywa, potocznie znana jako "Mama 4 plus", stanowić może dowód na to, że Polska przywiązuje do macierzyństwa i opieki nad rodziną dużą wagę - co zresztą nie jest zaskoczeniem.

Prawie 1600 zł dodane do emerytur

Głównymi beneficjentami tego programu są seniorzy, szczególnie kobiety, otrzymujący średnio ponad 700 zł dodatku. Mimo niskiego profilu, dziesiątki tysięcy rodzin w całej Polsce już czerpią z niego korzyści. ZUS informuje o ciągłym napływie wniosków, co wskazuje na rosnącą świadomość i potrzebę tego wsparcia.

Reklama

W ubiegłym roku ZUS wypłacił 55,8 tysiąca "dodatków rodzicielskich", na łączną kwotę 495,2 miliona zł. Średnia wypłata wynosiła 740 zł, znacznie poprawiając stabilność finansową odbiorców. Co godne uwagi, 99% z nich trafiło do kobiet, podkreślając skupienie programu na wsparciu matek.

Kwalifikacje do programu "Mama 4 plus"

Czemu właśnie matek? Może dlatego, że program skierowany jest do osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci i z tego powodu zrezygnowały z możliwości zatrudnienia lub mają niewystarczającą historię pracy, aby zakwalifikować się do minimalnej gwarantowanej emerytury. Jego celem jest pomoc osobom żyjącym na skraju ubóstwa, którym brakuje wystarczających dochodów.

Aby zakwalifikować się, wnioskodawcy muszą spełnić określone kryteria, w tym być matką (lub ojcem w określonych okolicznościach) co najmniej czworga dzieci, być w wieku emerytalnym bez odpowiednich środków do życia, mieszkać wyłącznie w Polsce oraz być obywatelem Polski lub mieć odpowiedni status pobytu.

Proces składania wniosków

To świadczenie nie jest jednak przyznawane automatycznie, a zatem zainteresowani muszą złożyć formalny wniosek do ZUS. Najnowsze dane z okresu od stycznia do września 2023 roku zawierają informacje o ponad 5 tys. wniosków, co podkreśla rosnące znaczenie tego programu w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego seniorom w Polsce.