Czy można łączyć emerytury z kilku państw?

Łączenie kilku emerytur jednocześnie jest możliwe. Pobieranie świadczenia w innym kraju nie sprawia, że polska emerytura jest anulowana. W przypadku pracy w państwach członkowskich UE oraz EFTA wystarczy złożyć wniosek w jednym z nich, a dokumenty zostaną przekazane do innych krajów. Można otrzymywać osobne emerytury z każdego z nich – jeśli tylko spełnia się warunki do jej otrzymywania. Każde państwo wylicza to zgodnie ze swoimi wymogami i osobno przyznaje decyzję. Dlatego można spodziewać się odpowiedzi ze wszystkich państw, w których wykonywana była praca.

W przypadku państw spoza UE i EFTA konieczne jest sprawdzenie, czy i jakie umowy łączą Polskę z danym krajem. Przykładowo, jak wskazuje Poradnik Pracownika, jeśli praca była wykonywana w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, to można wnioskować o świadczenie na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA z 2 kwietnia 2008 roku. Wówczas za okresy ubezpieczeniowe w USA emeryturę wypłaci instytucja ubezpieczeniowa z tego kraju, z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie za okresy ubezpieczenia w Polsce.

Reklama

Co z emeryturą dla osób, które nie mieszkają w Polsce?

O emeryturę w Polsce mogą się również starać osoby aktualnie zamieszkujące kraje UE lub EFTA, jeśli tylko pracowały w Polsce i odprowadzały odpowiednie składki. Wówczas składa się wniosek o przyznanie świadczenia w instytucji ubezpieczeniowej w kraju zamieszkania i tak jak we wcześniej opisanym przypadku – są one przekazywane do innych państw, w tym przypadku także do Polski.

Osiągnięcie polskiego wieku emerytalnego a praca za granicą

W przypadku osób, które w Polsce osiągnęły wiek emerytalny i chcą wnioskować o przyznanie świadczenia w naszym kraju, a nadal są zatrudnione za granicą, konieczne jest rozwiązanie umowy z zagranicznym pracodawcą. Należy wówczas przekazać dokument to potwierdzający razem z wnioskiem składanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytura z Niemiec a emerytura z Polski

Za przykład niech posłuży otrzymywanie emerytury polskiej i niemieckiej. Jak wskazuje serwis Interia Biznes, aby otrzymać emeryturę u naszego sąsiada, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

 • osiągnięcie minimalnego okresu pracy i opłacania składek (minimum 5 lat);
 • ukończenie wieku emerytalnego – 67 lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Wniosek o emeryturę możemy złożyć w Polsce, jak to opisywaliśmy wyżej, jednak możliwe jest także aplikowanie o świadczenie online – jest to duże ułatwienie dla osób, które nie przebywają już w Niemczech.

W jakiej placówce złożyć wniosek?

W przypadku osób, które pracowały w krajach UE oraz EFTA i starają się o emeryturę, konieczna jest świadomość tego, które placówki ZUS rozpatrują ich wnioski. Na stronie ZUS-u można znaleźć listę oddziałów zajmujących się poszczególnymi państwami członkowskimi:

 • Oddział ZUS w Bydgoszczy - Włochy;
 • Oddział ZUS w Chrzanowie - Belgia;
 • Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania;
 • Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;
 • Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;
 • I Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta;
 • Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja;
 • Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;
 • Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia;
 • Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;
 • Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;
 • Oddział ZUS w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry;
 • I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia.