Jeśli zmarł Twój członek rodziny, który wcześniej przeszedł na emeryturę i pobierał ją z ZUS-u, należy Ci się tzw. wypłata gwarantowana. Jednak tylko w przypadku, kiedy wspomniany zmarły pobierał emeryturę krócej niż przez 3 lata. Jeżeli zdążył już pobrać 37 świadczenie, jego rodzinie nie należą się żadne pieniądze z ZUS-u.

Co istotne, ww. świadczenia przewidziane są w przypadku zmarłych osób, które pobierały emeryturę wg nowych zasad, czyli emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. A więc osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Ile wynosi wypłata gwarantowana? Jakich formalności trzeba dopełnić?

Reklama

Ile wynosi wypłata gwarantowana? Jak możemy przeczytać na Infor.pl, "jest to różnica między kwotą środków stanowiących podstawę obliczenia docelowej emerytury, zapisanych na subkoncie w ZUS, a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy została wypłacona emerytura, do końca miesiąca, w którym nastąpił zgon oraz trzydziestej siódmej części kwoty zapisanej na tym koncie."

Mówiąc prościej, ostateczna suma to środki zapisane na subkoncie ZUS zmarłej osoby, pomniejszone o 1/37 za każdy miesiąc pobierania przez nią emerytury.

Jeśli osoba zmarła nie wydała przed śmiercią innej dyspozycji, wypłata gwarantowana trafia do jej współmałżonka bądź, w przypadku osób samotnych, do pozostałych spadkobierców. Niezależnie od tego, kim będzie odbiorca wypłaty gwarantowanej, musi on złożyć wniosek o przekazanie tych pieniędzy w ZUS-ie przy użyciu formularza ZUS EWG-P.