Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Jest przeznaczona dla osób, które zarabiały minimalną krajową. Od lipca 2024 roku będzie wynosić 4300 zł. Jednak rzeczywista wysokość emerytury zależy od wielu różnych czynników. Jakie dochody trzeba więc osiągnąć, aby otrzymać emeryturę w wysokości 4 tys. zł?

Kto może otrzymać minimalną emeryturę?

Aby zakwalifikować się do otrzymania minimalnej emerytury w Polsce, konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów:

Reklama
  • Wiek emerytalny - kobiety muszą osiągnąć 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
  • Staż pracy - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

To oznacza, że praca przez jedynie 10 lat nie gwarantuje przyznania minimalnej emerytury. Aktualnie, dla osób spełniających te wymogi, minimalna kwota emerytury w Polsce wynosi 1783,82 zł brutto, co przekłada się na 1623,28 zł netto.

Od tego zależy wysokość emerytury

Wielkość emerytury nie tylko zależy od dochodów, ale także od innych czynników takich jak wiek, przewidywana średnia długość życia, kapitał początkowy poddany waloryzacji, środki zgromadzone na subkoncie oraz liczba lat przepracowanych.

Tak sprawdzisz wysokość swojej prognozowanej emerytury

Aby oszacować przyszłą wysokość emerytury, warto skorzystać z kalkulatora udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ich stronie internetowej. Poprzez wprowadzenie odpowiednich danych, można uzyskać prognozę planowanej wysokości świadczenia emerytalnego.

Należy jednak pamiętać, że kalkulator prezentuje jedynie szacunkowe dane. Choć pozwala on na orientacyjne określenie wysokości emerytury, ostateczne wyliczenia mogą różnić się od tych uzyskanych za pomocą kalkulatora. ZUS może przedstawić dane emerytalne w sposób różny od prognoz, co jest zgodne z prawem i procedurami.

Ile trzeba zarabiać, aby dostać 4 tys. zł emerytury?

Aby otrzymać emeryturę zbliżoną do dzisiejszej minimalnej pensji, czyli około 4 tys. zł, zarobki muszą być proporcjonalnie wyższe. Biorąc pod uwagę obecny poziom emerytur w Polsce, czyli średnio około 3 tys. zł, osoba aspirująca do emerytury na poziomie 4 tys. zł powinna mieć dochody znacznie przewyższające minimalną pensję.

Dla przeciętnego 40-latka, który chce otrzymać emeryturę na poziomie 4 tys. zł, konieczne jest obecnie zarabianie powyżej 9 tys. zł miesięcznie, zakładając, że przystąpi on do emerytury zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dla mężczyzn będzie to wiek 65 lat, a dla kobiet 60 lat, plus co najmniej 30 lub 40 lat pracy. Dla kobiet ta kwota jest jeszcze wyższa i wynosi powyżej 11 tys. zł miesięcznie.