Bezpłatne leki dla osób 65+. Kto ma do nich prawo?

Bezpłatne leki dla osób 65+ dostępne są dla wszystkich osób, które ukończyły 65 lat (liczy się dokładny dzień urodzin). Osoby te - jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia - muszą mieć rozpoznane schorzenie, które zgadza się ze wskazaniami objętymi refundacją. Ponadto konkretny lek musi znajdować się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych będącym załącznikiem do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 roku.

Jak sprawdzić listę bezpłatnych leków dla osób 65+?

Reklama

Wspomniany wyżej wykaz liczy niemal 3800 bezpłatnych leków dla osób 65+. Wśród nich znajdują się m.in. leki:

 • antyhistaminowe,
 • hormonalne,
 • okulistyczne,
 • przeciwbakteryjne,
 • przeciwgrzybicze,
 • przeciwwirusowe,
 • przeciwbólowe,
 • przeciwzakaźne,
 • stosowane w chorobach dróg oddechowych,
 • stosowane w nadciśnieniu tętniczym,
 • stosowane w chorobach urologicznych,
 • stosowane w chorobach układu pokarmowego.

Listę bezpłatnych leków dla osób 65+ sprawdzić można:

 • na stronie Ministerstwa Zdrowia,
 • na Internetowym Koncie Pacjenta,
 • w aplikacji mojeIKP.

Bezpłatne leki dla seniorów: Kto może je przepisać?

Receptę na bezpłatne leki dla osób 65+ może wystawić:

 • lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept (POZ), którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ);
 • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym dla pacjenta leczeniu szpitalnym (po spełnieniu dodatkowych warunków);
 • lekarz dowolnej specjalności posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał jego wykonywania – dla siebie i rodziny (małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych – w linii prostej, a także w linii bocznej – jednak tylko do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa).

W związku z tym jeśli leki znajdujące się na liście bezpłatnych leków dla osób 65+ przepisywane są przez lekarza specjalistę, należy od niego wziąć zaświadczenie dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dopiero ten lekarz na jego podstawie będzie mógł wystawić receptę na bezpłatne leki.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z bezpłatnych leków dla seniorów?

Bezpłatne leki dla seniorów można otrzymać w aptece na podstawie odpowiednio wystawionej recepty. Na niej w polu "kod uprawnień dodatkowych" musi znajdować się litera "S". Kod ten wpisać może jedynie osoba uprawniona do wypisywania recepty na bezpłatne leki dla osób 65+. Do jego uzupełnienia lub poprawy nie jest natomiast uprawniony farmaceuta. W związku z tym warto jeszcze w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim sprawdzić, czy na recepcie wpisany został wymagany kod.