Zmiany w receptach obowiązkowe od 9 maja 2024 roku

Choć zmiany w realizacji e-recept rocznych obowiązują już od 1 marca 2024 roku, to jednak wciąż trwa okres przejściowy, by gabinety mogły dostosować się do zmian. To system informatyczny P1 ma obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, którą można wydać pacjentowi w ramach realizacji recepty rocznej. Do tej pory zadaniem tym zajmowali się farmaceuci. Dzięki wprowadzeniu nowego schematu wystawienie recepty rocznej będzie ułatwione, system bowiem ustali odpowiednie dawkowanie.

Minister Zdrowia w swoim komunikacie podkreśla, że system działa prawidłowo pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu informacji o dawkowaniu. Jednak oprogramowania gabinetowe nie zostały jeszcze odpowiednio dostosowane do nowych wymagań. Dlatego jak możemy przeczytać:

Reklama

"W nawiązaniu do ostatniego z tych komunikatów, datowanego na 1 marca 2024 roku o znaku PLPR.454.60.2024.PR, Minister Zdrowia informuje (a tym samym koryguje ww. komunikat), że pierwotny termin zakończenia okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach (dotychczasowym oraz nowym) ulega przedłużeniu z 1 kwietnia na 8 maja 2024 roku.

Od dnia 9 maja 2024 roku oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany do stosowania się do tych wymagań".

Nowy schemat e-recepty rocznej od 1 marca 2024 roku

Według art. 96a ust. 7ab ustawy – Prawo farmaceutyczne, który w życie wszedł 1 marca 2023 roku, "[o]bliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, za wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia".

Do tej pory zajmowali się tym farmaceuci. Było to konieczne, ponieważ w przypadku recepty rocznej, należy ją od listopada 2023 roku realizować w 3 modułach – pacjent musi przyjść do apteki 3 razy, ponieważ nie można wykupić wszystkich leków jednocześnie. Tym samym farmaceuta musiał obliczyć dawkę, dzięki której bez problemu klient otrzyma odpowiednią ilość leku czy wyrobu medycznego, wystarczającą do następnej wizyty. A takie samodzielne dzielenie było wymagające. Nie zawsze bowiem leki dało się łatwo podzielić, problematyczne były na przykład ampułki lub leki o różnym dawkowaniu. Zdarzało się więc, że pacjent otrzymywał za mało leków.

W związku z tym od marca tego roku, a obowiązkowo od 9 maja 2024 roku, dzieleniem dawek będzie zajmował się system, a farmaceuci zostaną odciążeni.