Zawód podiatry często kojarzy się nam z pediatrą. Tym co je łączy jest fakt, że oba należą do zawodów medycznych. Ten pierwszy jest określany mianem specjalisty od stóp. Nie ma jednak zbyt wiele wspólnego z podologiem, który zajmuje się głównie pielęgnacją stóp oraz terapią różnych chorób i urazów tej części ciała. Lista zadań wykonywanych przez podiatrę jest dużo dłuższa i bardziej skomplikowana. Z tego względu lekarz o takiej specjalizacji musi mieć odpowiednie kwalifikacje.

Nowy zawód niedawno doczekał się regulacji prawnych

Zawód podiatry został uregulowany niedawno, bo dopiero w zeszłym roku. Wprowadziła go ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Co ciekawe, weszła w życie parę dni temu, bo 26 marca. Osoby, które chcą pracować na tym stanowisku, dopiero zaczynają kształcenie na uniwersytetach. Aby móc pracować w zawodzie, muszą ukończyć przynajmniej studia wyższe I stopnia w zakresie podiatrii. Póki co w naszym kraju nie ma absolwentów tego kierunku, gdyż uczelnie nie prowadziły kształcenia przed wejściem w życie ustawy. Co za tym idzie, pojawią się na rynku pracy najwcześniej za 3 lata.

Reklama

Zgodnie z ustawą, jednym z warunków uprawniających do wykonywania zawodu podiatry jest uzyskanie wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Rejestr uruchomiono 26 marca br., czyli w dniu wejścia ustawy w życie. Osoby, które będą składać wniosek o wpis, muszą uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Czym zajmuje się podiatra?

Osoba wykonująca zawód podiatry zajmuje się przede wszystkim profilaktyką problemów zdrowotnych w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego, a także profilaktyką na poziomie ogólnoustrojowym, a dokładnie stabilizacją cukrzycy. Kolejnym ważnym zadaniem jest profilaktyka na poziomie miejscowym, polegająca m.in. na zaopatrzeniu stóp w odpowiednie obuwie. Poza tym lekarz może zajmować się m.in.:

  • czyszczeniem ran znajdujących się w tej części ciała,
  • oczyszczaniem płytki paznokciowej,
  • wykonywaniem zabiegów w przypadku zakażeń,
  • dopasowaniem protez,
  • wykonywaniem takich zabiegów jak fizykoterapia, ozonoterapia, hiperbaria, czy laseroterapia niskoenergetyczna.

Podiatra może też ściśle współpracować z chirurgiem, np. podczas zabiegów w obrębie paznokci oraz z innymi lekarzami zajmującymi się patologiami stopy. Zgodnie z ustawą, zawód nie wiąże się tylko ze świadczeniem usług medycznych, ale również z prowadzeniem działalności naukowej lub dydaktycznej, badawczej lub rozwojowej oraz z kierowaniem pracą innych osób z tej samej dziedziny. Poza tym taki specjalista może zostać zatrudniony na stanowiskach administracyjnych, gdzie wykonuje się czynności związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie osoby wykonujące zawód podiatry są objęte obowiązkiem ustawicznego rozwoju zawodowego. Oznacza to, że muszą doskonalić się zawodowo lub kształcić na studiach podyplomowych. Objęcie ustawą tej specjalizacji stanowi odpowiedź na dynamiczny postęp nauk medycznych oraz postęp technologiczny. Miało to na celu również podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa.

Dlaczego podiatra będzie zawodem przyszłości?

Zawód podiatry jest dobrze znany w wielu europejskich krajach, m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Portugalii. Jest też bardzo ceniony, a świadczone usługi cieszą się popularnością. Jego przyszłościowy charakter wiąże się przede wszystkim z coraz większą liczbą osób chorujących na cukrzycę. U pewnej części pacjentów rozwija się stopa cukrzycowa objawiająca się infekcją, destrukcją tkanek, a często także neuropatią i chorobą naczyń obwodowych. Niestety Polska znajduje się w grupie krajów europejskich, w których najczęściej wykonuje się amputację stóp z powodu tej choroby.

Rola podiatry w opiece nad osobami zmagającymi się ze stopą cukrzycową będzie ogromna. Potwierdza to prof. Anna Korzon-Burakowska, przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w rozmowie z medexpress.pl. Przyznaje też, że dzięki łatwiejszemu dostępowi do usług możliwe będzie wykonywanie zabiegów profilaktycznych, a tym samym uniknięcie powstawania ran.

Medexpress.pl cytuje także wypowiedź dr. Wojciecha Bichalskiego z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

- Podolodzy i podiatrzy poprawiają dobrostan miejscowy pacjenta, który ma wpływ na dobrostan całkowity. Ich praca może zapobiegać większym powikłaniom, a jeśli wystąpią, można z nimi walczyć na wcześniejszym etapie. Zapotrzebowanie społeczne jest ogromne i jako chirurg oczekiwałbym zaangażowania przedstawicieli tych zawodów w pracę zespołu wielodyscyplinarnego - powiedział Wojciech Bichalski.

Podiatra może pomóc również w innych schorzeniach stóp związanych z chorobami przewlekłymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy łojotokowe zapalenie skóry. Taki specjalista ma szeroką wiedzą m.in. z dermatologii, diabetologii, ortopedii, chirurgii oraz medycyny sportowej.