Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła na konferencji prasowej, że jednym z priorytetów resortu jest rozbudowa systemu opieki nad dziećmi do lat trzech.

Zawód zaufania publicznego, zasługuje na docenienie

Zwróciła uwagę na sytuację opiekunek i opiekunów w żłobkach. Według niej jest to zawód zaufania publicznego i zasługuje na docenienie go zarówno materialne, jak i symboliczne, co pozwoli zwiększyć jego prestiż.

Reklama

Przypomniała, że kilka tygodni temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej rządowi tworzenie programów, dzięki którym opiekunki i opiekunowie w żłobkach od lipca otrzymają tysiąc złotych brutto dodatku do wynagrodzenia.

Wskazała, że konieczne są także działania symboliczne. Dlatego wraz z wiceministrą rodziny Aleksandrą Gajewską przygotowały projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, ustanawiający 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka.

Status funkcjonariusza publicznego to kwestia bezpieczeństwa pracy

Dodała, że dzień ten da możliwość docenienia osoby wykonujących ten zawód np. specjalnym dodatkiem, odznaczeniem czy medalem. Wyróżnienia będzie mógł przyznawać m.in. minister ds. rodziny, marszałek województwa, wójt czy burmistrz.

"Chcemy także, aby w myśl nowelizacji ustawy opiekun żłobkowy czy opiekunka żłobkowa, cieszyli się statusem funkcjonariusza publicznego, to kwestia bezpieczeństwa pracy" – powiedziała. Dodała, że bezpieczeństwo opiekunów, to także bezpieczeństwo małych dzieci.

Kolejną zmianą, jaką ma wprowadzać projekt, są dwa dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego dla opiekunów po pięciu latach pracy.

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Karolina Kropiwiec