Od 2019 roku seniorzy otrzymują trzynastą emeryturę, która nie zależy od standardowej kwoty emerytury. ZUS automatycznie wypłaca to dodatkowe świadczenie, bez konieczności składania wniosków. Trzynasta emerytura jest wypłacana raz w roku wszystkim emerytom i rencistom w wysokości minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto. Dzięki waloryzacji wartość tego świadczenia wzrosła o 12,12 proc., co spowodowało podniesienie minimalnego ustawowego poziomu emerytury z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Kiedy wypłata 13. emerytury?

Wypłata trzynastej emerytury w 2024 roku nastąpi w identycznym terminie jak w poprzednich latach, co oznacza, że seniorzy otrzymają to świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już w kwietniu. Wypłata świadczenia będzie realizowana zgodnie z terminem standardowym dla otrzymywanych przelewów z ZUS.

Reklama

Harmonogram wypłat 13. emerytury na rok 2024 to: 1 kwietnia, 5 kwietnia (tego samego dnia pieniądze otrzymają również osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenia 6. dnia miesiąca), 10 kwietnia, 15 kwietnia, 19 kwietnia (z wypłatą przyspieszoną o jeden dzień, zamiast 20 kwietnia) oraz 25 kwietnia.

Dla kogo 13. emerytura?

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoby, które są uprawnione do dodatkowego świadczenia z programu Emerytura Plus, to te, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania świadczeń zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, przy czym ta ustawa ma moc prawną do dnia 31 marca.

W gronie osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia z programu Emerytura Plus znajdują się seniorzy korzystający z różnych rodzajów emerytur, takich jak emerytury pomostowe, okresowe czy częściowe. Dodatkowo obejmuje to także osoby pobierające rentę z powodu niezdolności do pracy, rentę rodzinną lub socjalną, oraz osoby mające prawo do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Istotne jest również to, że dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów jest wypłacane automatycznie z urzędu, bez konieczności składania wniosków w tej sprawie.

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

Do grupy osób, które nie otrzymają 13. emerytury, należą sędziowie i prokuratorzy na emeryturze, jak również ci emeryci, których wypłata świadczenia została zawieszona na dzień 31 marca 2024 roku. W przypadku tych ostatnich ZUS wstrzyma wypłatę, jeśli są to osoby korzystające z wcześniejszej emerytury i ich zarobki przekraczają 130 proc. przeciętnej pensji (czyli 9802,50 zł brutto).

Kwota 13. emerytury

Trzynasta emerytura w 2024 roku będzie równa minimalnej wysokości emerytury po przeprowadzonej waloryzacji w marcu, co oznacza, że wyniesie 1780,96 zł brutto. Po odjęciu składki zdrowotnej maksymalna kwota, którą otrzymają seniorzy na swoje konta, wyniesie 1620,67 zł netto.

Co jest potrącane z 13. emerytury?

Seniorzy, którzy otrzymują trzynastą emeryturę, są zobligowani do opłacenia nie tylko 9-procentowej składki zdrowotnej, ale również podatku dochodowego w wysokości 12 procent PIT. W efekcie wysokość dodatkowego świadczenia będzie różna dla każdego z seniorów.

Dla wielu emerytów, przekroczenie kwoty 2500 zł brutto występuje, gdy sumujemy emeryturę podstawową oraz trzynastą. Emerytura do kwoty 2500 zł brutto jest zwolniona z opodatkowania PIT. Emerytury przekraczające 2500 zł brutto wymagają dodatkowego opodatkowania dochodowego, co prowadzi do zmniejszenia kwoty trzynastej emerytury, którą otrzymują seniorzy na rękę. Gdy suma emerytury i trzynastki przekracza kwotę 2500 zł brutto, kwota dodatkowego świadczenia staje się niższa.

Decyzje o 13. emeryturze

Decyzje będą rozsyłane od kwietnia. ZUS planuje oszczędzić na kosztach przesyłki, dlatego w jednym terminie i w jednej kopercie zamierza przesłać decyzję dotyczącą waloryzacji oraz decyzję o przyznaniu dodatkowego świadczenia. Istnieje także możliwość skorzystania z usług cyfrowych. Wszystkie osoby mające dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS mogą wcześniej – jeszcze przed otrzymaniem decyzji – sprawdzić informację o wysokości waloryzacji.