Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej dotyczy wszystkich posiadaczy samochodów, samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych oraz innych pojazdów, w tym motocykli. Jest ono obowiązkowe w naszym kraju i ma na celu zrekompensowanie szkód, których przyczyną była kolizja lub wypadek drogowy.Polisa jest przypisana do konkretnego samochodu, dlatego osoby, które posiadają kilka pojazdów, muszą wykupić ubezpieczenie dla każdego z nich.

OC komunikacyjne - dlaczego trzeba je płacić?

Zakres ubezpieczenia OC jest określony ustawowo. Jest zatem taki sam w każdym towarzystwie. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć w art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nim odszkodowanie przysługuje: “jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.”

Reklama

Odszkodowanie zostanie przyznane również wtedy, gdy szkoda powstała podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, podczas bezpośredniego załadunku i rozładunku oraz w trakcie zatrzymania lub postoju. Należy dodać, że ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy samochodu, który został uszkodzony z naszej winy.

Co grozi za brak OC?

Kary za brak OC w dużym stopniu przewyższają koszty związane z zakupem polisy. Oznacza to, że nie opłaca się nie mieć ubezpieczenia. Zazwyczaj jednak jego brak nie wynika z celowego działania, ale ze zwyczajnego zapominalstwa. Osoby, które nie pamiętają o konieczności przedłużenia polisy, będą musiały słono za to zapłacić. Wysokość kar jest związana z wysokością płacy minimalnej. Oznacza to, że od 1 stycznia br. stawki uległy podwyższeniu. Poza tym kwoty zależą od rodzaju samochodu i liczby dni bez ważnego ubezpieczenia.

W najgorszej sytuacji są właściciele samochodów ciężarowych, z kolei najmniej zapłacą posiadacze motocykli i motorowerów. Kary za brak OC są nakładane automatycznie. Oznacza to, że nie jest potrzebna kontrola drogowa, czy kontrola policji. Za wszystko odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który ma dostęp do ogromnych baz danych.

Którzy kierowcy są w największym stopniu narażeni na karę? Przede wszystkim osoby, które kupiły używany samochód i korzystają z ubezpieczenia poprzedniego właściciela. W tym przypadku polisa nie odnawia się automatycznie. Oznacza to, że jeśli nie przypilnujemy terminu, jest duża szansa, że zapomnimy o zawarciu nowej umowy i narazimy się na bardzo wysoką karę. Nową polisę najlepiej uzyskać przed wygaśnięciem ochrony poprzedniego ubezpieczenia. Trzeba być też bardzo ostrożnym, jeśli opłacamy składkę ratalną.

Ile wynosi kara za brak OC?

Z uwagi na tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz inflację, w tym roku wysokość kary od UFG wzrośnie dwukrotnie. Pierwsza zmiana stawki nastąpiła w styczniu 2024 roku, zaś kolejnej można spodziewać się od lipca. Ile wynoszą kary w pierwszej połowie roku?

Samochody osobowe

 • Brak OC od 1 do 3 dni - 1700 zł
 • Brak OC od 4 do 14 dni - 4240 zł
 • Brak OC powyżej 14 dni - 8480 zł

Samochody ciężarowe

 • Brak OC od 1 do 3 dni - 2550 zł
 • Brak OC od 4 do 14 dni - 6360 zł
 • Brak OC powyżej 14 dni - 12 730 zł

Inne pojazdy

 • Brak OC od 1 do 3 dni - 280 zł
 • Brak OC od 4 do 14 dni - 710 zł
 • Brak OC powyżej 14 dni - 1410 zł

Podwyższenie płacy minimalnej z 3600 zł do 4242 zł spowodowało wzrost maksymalnej kary dla kierowców samochodów osobowych aż o 1280 zł, zaś dla kierowców samochodów ciężarowych o 1930 zł. Kary są nakładane tylko za rok, w którym zostanie wykryty brak OC. Osoby, które unikają płacenia ubezpieczenia, ryzykują naprawdę sporo, bowiem daty kontroli przeprowadzanej przez UFG nie są znane.

Ile wyniosą kary od 1 lipca 2024 roku?

W drugiej połowie roku kary ponownie wzrosną. Nowe stawki będą obowiązywać do końca 2024 roku. Na co trzeba się przygotować?

Samochody osobowe

 • Brak OC od 1 do 3 dni - 1720 zł
 • Brak OC od 4 do 14 dni - 4300 zł
 • Brak OC powyżej 14 dni - 8600 zł

Samochody ciężarowe

 • Brak OC od 1 do 3 dni - 2580 zł
 • Brak OC od 4 do 14 dni - 6450 zł
 • Brak OC powyżej 14 dni - 12 900 zł

Inne pojazdy

 • Brak OC od 1 do 3 dni - 290 zł
 • Brak OC od 4 do 14 dni - 720 zł
 • Brak OC powyżej 14 dni - 1430 zł

W najgorszym scenariuszu, właściciele samochodów osobowych muszą zapłacić równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, właściciele samochodów ciężarowych trzykrotność tego wynagrodzenia, zaś właściciele pozostałych pojazdów równowartość jednej trzeciej płacy. Stawki od 1 do 3 dni stanowią 20 proc. pełnej opłaty, zaś stawki od 4 do 14 dni, 50 proc.

Czy można uniknąć kary?

Może się zdarzyć, że kierowca otrzyma wezwanie do zapłaty, mimo że posiada ważną polisę. Przyczyną takiego zjawiska jest zwykle błąd po stronie zakładu ubezpieczeń. W takim przypadku należy w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania udowodnić UFG, że nasz samochód jest ubezpieczony.

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, mogą także spróbować odwołania. Jeśli UFG uzna nasz wniosek za zasadny, może zrezygnować w całości lub w części z nakładania kary, rozłożyć ją na raty bez odsetek lub przesunąć termin płatności. Dotyczy to m.in. osób, które mają niskie dochody na członka rodziny, mają mniej niż 25 lat i nie uzyskują dochodów, są bezrobotne, mają zadłużenie w banku lub z tytułu alimentów.

Z UFG można skontaktować się drogą mailową, pocztą lub osobiście. Odwołując się od kary, należy pamiętać o dołączeniu dokumentów, które potwierdzają naszą trudną sytuację finansową lub życiową. Mogą to być np. zaświadczenia lekarskie, informacje z MOPS-u lub postanowienie sądu.