Wczasy pod gruszą obowiązują w firmach, które zatrudniają co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W takich przedsiębiorstwach konieczne jest bowiem utworzenie wspomnianego już Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Może on powstać również w miejscach, gdzie pracuje mniej osób, na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Świadczenie jest przyznawane wedle kryterium dochodowego. Oznacza to, że pod uwagę nie jest brany staż pracy, czy zajmowane stanowisko. Liczy się tylko to, ile zarabia pracownik i jego małżonek lub małżonka. Ze środków pochodzących z ZFŚS może zatem skorzystać każda osoba, jednak wysokość wsparcia będzie się różnić. Pieniądze przyznane w ramach dofinansowania do urlopu ma prawo spożytkować także rodzina pracownika. Poza tym świadczenie przysługuje byłym pracownikom, którzy obecnie przebywają na emeryturze lub rencie oraz innym osobom wymienionym w regulaminie.

Osoba, która spełnia kryterium dochodowe, musi jeszcze wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu, aby móc otrzymać dofinansowanie. Świadczenie jest dostępne cały rok, ale pieniądze są wypłacane tylko raz. Nie ma znaczenia, czy wczasy pod gruszą mają być przeznaczone na zimowy wyjazd w czasie ferii, czy letni urlop. Warto jednak zaznaczyć, że zasady dotyczące świadczenia mogą różnić się w zależności od firmy. Najlepiej zatem zapoznać się z wewnętrznym regulaminem ZFŚS. Znajdziemy tam dokładne informacje o wysokości dofinansowania oraz wymaganej liczbie dni urlopu.

Reklama

Maksymalna kwota dofinansowania w 2024 roku

Osoby, które chcą skorzystać z wczasów pod gruszą, muszą złożyć wniosek oraz dołączyć do niego oświadczenie o sytuacji majątkowej i rodzinnej. Po przeanalizowaniu tych dokumentów, pracodawca podejmie decyzję, czy danemu pracownikowi przysługuje dofinansowanie i w jakiej kwocie. Trzeba pamiętać o tym, że dokumenty muszą być dostarczone najwcześniej miesiąc przed planowanym wolnym.

Wysokość świadczenia zależy od woli pracodawcy. Musi on jednak trzymać się górnej granicy, która jest wyznaczona przez Ustawę z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W art. 3, ust. 4 znajdziemy informację o tym, że wysokość dofinansowania nie może być większa, niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość odpisu zależy z kolei od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dlatego zwiększa się co roku. Jak kształtują się kwoty w 2024 roku?

  • Firmy zatrudniające osoby pracujące w tzw. normalnych warunkach pracy na pełen etat, muszą odprowadzać kwotę odpisu równą 2417,14 zł.
  • W przedsiębiorstwach, gdzie wykonuje się pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, kwota odpisu jest już większa i wynosi 3222,86 zł.
  • Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracowników młodocianych. W pierwszym roku nauki kwota odpisu jest równa 322,29 zł, w drugim roku nauki wynosi 386,74 zł, zaś w trzecim 451,20 zł.

Pracownik, który otrzymał dofinansowanie w ramach wczasów pod gruszą nie musi dokumentować na co wydał środki. Są one zwolnione z podatku dochodowego (o ile świadczenie nie przekracza 1000 zł) i ze składek ZUS.