Zakończenie roku szkolnego maturzystów

Ostatnie klasy szkół średnich tradycyjnie kończą rok szkolny kilka tygodni wcześniej niż pozostali uczniowie. Zgodnie z kalendarzem szkolnym 2023/2024 uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów odbędzie się w piątek 26 kwietnia. Maraton egzaminów maturalnych wystartuje już 7 maja. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych uczniów odbędzie się w piątek 21 czerwca.

Kiedy rozpoczęcie matur 2024?

Reklama

Do egzaminu dojrzałości pozostało ok. 30 dni. Na początek uczniowie zmierzą się z obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego. Matura z polskiego odbędzie się we wtorek 7 maja o godz. 9:00. Dzień później – w środę 8 maja o godz. 9:00 – maturzystów czeka pisemny egzamin z matematyki, a w czwartek 9 maja egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego. Najwięcej uczniów przystąpi do egzaminu z języka angielskiego (ten jest przewidziany na godz. 9:00). O godz. 14:00 9 maja rozpoczną się egzaminy z pozostałych języków obcych: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego są obowiązkowe (wymagany próg zdawalności 30 proc.). Uczniów obowiązuje również 1 egzamin pisemny z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (nie obowiązuje próg zdawalności).

Kiedy matury ustne i egzaminy z przedmiotów dodatkowych?

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cykl egzaminów ustnych potrwa od 11 do 16 maja, oraz od 20 do 25 maja. Maturzystów obowiązuje przystąpienie do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W obydwu przypadkach wymagany jest próg zdawalności 30 proc.

Uczniowie przystępują również do egzaminów dodatkowych wybierając od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych (jako przedmiot dodatkowy) wymagany jest poziom rozszerzony lub dwujęzyczny. Jak przypomina CKE, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo zdają język obcy (jako przedmiot dodatkowy) na poziomie dwujęzycznym. Terminy egzaminów z przedmiotów dodatkowych przewidziane są od 8 maja (egzaminy z języka kaszubskiego, łemkowskiego i języka łacińskiego oraz kultury antycznej) do 24 maja (tu m.in. egzaminy z przedmiotów w językach obcych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych).

Kiedy matury w terminach dodatkowych i poprawkowych?

Terminy dodatkowe matur przewidziane są od 3 do 17 czerwca (egzaminy pisemne) oraz od 10 do 12 czerwca. Do egzaminów w terminach dodatkowych przystępują maturzyści, którzy ze względów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do matur w terminie podstawowym. Poprawki matury 2024 zaplanowano na:

  • 20 sierpnia, godz. 9:00 – część pisemna,
  • 21 sierpnia – część ustna.

Wyniki matur zostaną podane przez CKE 9 lipca, pełne wyniki egzaminów dojrzałości (łącznie z wynikami egzaminów poprawkowych) – 10 września 2024.