Egzamin maturalny 2024 wciąż na łatwiejszych warunkach?

Tegoroczni maturzyści będą zdawać po raz ostatni egzamin na ułatwionych, post-pandemicznych warunkach. Uczniów zamiast treści podstawach programowych obowiązują określone wymagania egzaminacyjne. Wydłużony został czas egzaminów, ograniczona jest również lista obowiązujących lektur i wymaganych treści.

Aby zdać maturę uczniowie muszą zdać obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Do tego dochodzi wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Jak przypomina CKE, wymagane jest zdanie obowiązkowych pisemnych i ustnych egzaminów na poziomie min. 30 proc. W przypadku przedmiotu dodatkowego nie obowiązuje próg zaliczenia.

Reklama

Kiedy rozpoczną się pierwsze egzaminy maturalne?

Tegoroczny maraton egzaminów startuje 7 maja o godz. 9:00 – tego dnia uczniowie otrzymają arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym. 8 maja o godz. 9:00 rozpocznie się egzamin pisemny z matematyki, po południu o godz. 14:00 zostaną przeprowadzone egzaminy z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz łaciny i kultury antycznej. 9 maja o godz. 9:00 rozpocznie się egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia o godz. 14:00 zostaną przeprowadzone egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

Kiedy matury na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym?

Zgodnie z harmonogramem podanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, kolejne egzaminy maturalne odbędą się (pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny):

 • 10 maja – WOS (pr), język niemiecki (pr), język niemiecki (dj),
 • 13 maja – język angielski (pr), język angielski (dj), filozofia (pr),
 • 14 maja – biologia (pr), język rosyjski (pr), język rosyjski (dj),
 • 15 maja – matematyka (pr), język francuski (pr), język francuski (dj),
 • 16 maja – chemia (pr), historia muzyki (pr),
 • 17 maja – geografia (pr), języki mniejszości narodowych (pp),
 • 20 maja – język polski (pr), języki mniejszości narodowych (pr),
 • 21 maja – historia (pr), język hiszpański (pr, dj),
 • 22 maja – informatyka (pr), historia sztuki (pr),
 • 23 maja – fizyka (pr), język włoski (pr, dj).

24 maja absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych przystąpią do matury w języku obcym.

Kiedy ustne egzaminy maturalne?

Sesje egzaminów ustnych przewidziano od 11 maja do 16 maja oraz w dniach od 20 maja do 25 maja. Szczegółowe harmonogramy są ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Kiedy dodatkowe sesje maturalne 2024?

CKE przypomina o terminie dodatkowej sesji maturalnej dla uczniów, którzy m.in. z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do matur w pierwszym terminie:

 • 3-17 czerwca – dodatkowy termin egzaminów pisemnych,
 • 10-12 czerwca – dodatkowy termin egzaminów ustnych.

Wyniki matury 2024 i terminy poprawkowe

Wstępne wyniki matur uczniowie poznają 9 lipca. Sesja egzaminów poprawkowych jest przewidziana w dniach:

 • 20 sierpnia – poprawkowe egzaminy pisemne,
 • 22 sierpnia – poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki matur z uwzględnieniem sesji poprawkowych zostaną opublikowane przez CKE 10 września.