Egzamin pisemny z języka polskiego 2024

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 7 maja 2024 roku, o godzinie 9:00, w szkołach uczęszczanych przez abiturientów. Dodatkowy termin egzaminu zaplanowano na 3 czerwca 2024 roku, natomiast poprawkowy na 20 sierpnia 2024 roku. Wyniki egzaminu zostaną opublikowane 9 lipca 2024 roku, a dla osób przystępujących do poprawki we wrześniu - 10 września 2024 roku.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest niezbędnym egzaminem dla wszystkich uczniów przygotowujących się do matury. Przystąpienie do niego jest obowiązkowe i stanowi kluczowy element egzaminacyjny.

Reklama

Aby zaliczyć egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w roku 2024, absolwent musi zdobyć co najmniej 30 procent wszystkich dostępnych punktów.

Matury 2024. Harmonogram

  • 26 kwietnia 2024 roku - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
  • od 7 do 24 maja 2024 roku - egzaminy pisemne w terminie głównym
  • od 11 do 25 maja 2024 roku - egzaminy ustne w terminie głównym
  • od 3 do 17 czerwca 2024 roku - egzaminy w terminie dodatkowym
  • 9 lipca 2024 roku - ogłoszenie wyników
  • od 20 do 21 sierpnia 2024 roku - egzaminy w terminie poprawkowym
  • 10 września 2024 roku - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Matura ustna z języka polskiego w 2024 roku. Jak wygląda?

Egzamin ustny matury z języka polskiego trwa 30 minut. Pierwsze 15 minut przeznaczone są na przygotowanie, po czym następuje prezentacja wypowiedzi oraz rozmowa z zespołem egzaminacyjnym.

Podczas egzaminu ustnego sprawdzana jest umiejętność formułowania wypowiedzi na wyznaczony temat, który może być zainspirowany lekturą lub jej fragmentem, innym tekstem kultury lub materiałem ikonograficznym. Maturzysta losuje zestaw zawierający dwa zadania.

Pierwsze dotyczy jednej z lektur obowiązkowych i pochodzi z tzw. puli pytań jawnych. Maturzyści mają dostęp do listy pytań, co umożliwia wcześniejsze przygotowanie się do wypowiedzi zgodnie z poleceniem. Polecenie zawiera stwierdzenie lub pytanie odnoszące się do lektury obowiązkowej oraz wybranego kontekstu.

Drugie zadanie dotyczy zagadnień związanych z literaturą, kulturą i językiem. Może zawierać tekst literacki, tekst kultury, tekst ikonograficzny lub jego fragment, oprócz polecenia.

Dobra wiadomość dla maturzystów

Lista pytań jawnych na egzamin ustny z języka polskiego została skrócona z 227 do 110 punktów. Dzięki temu matura 2024 będzie łatwiejsza.

Gdzie szukać jawnych pytań na maturę ustną z języka polskiego?

Listę jawnych pytań na maturę ustną z języka polskiego najlepiej pobierać wprost ze źródła, czyli ze strony cke.gov.pl. Zadania jawne, nazywane również pytaniami jawnymi, zostały opublikowane na stronie CKE w dokumencie zatytułowanym "Aneks 1 do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024".