8 maja: obowiązkowa matura z matematyki

Egzamin dojrzałości z matematyki jest jednym z czterech, obowiązkowych egzaminów do których przystępują tegoroczni maturzyści. Uczniów ostatnich klas szkół średnich czeka także egzamin pisemny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz dodatkowego przedmiotu (na poziomie rozszerzonym). Zgodnie z terminarzem maturalnym CKE harmonogram egzaminów z matematyki wygląda następująco:

  • 8 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy,
  • 15 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom rozszerzony,
  • 24 maja, piątek, godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy,
  • 4 czerwca, wtorek, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy,
  • 11 czerwca, wtorek, godz. 9:00 - egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, termin dodatkowy,
  • 20 sierpnia, wtorek, godz. 9:00 – część pisemna egzaminu poprawkowego.
Reklama

Co trzeba zrobić, aby zdać maturę z matematyki?

Na egzaminie z matematyki – podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów obowiązkowych (z wyjątkiem dodatkowego przedmiotu) – wymagany jest próg zdawalności 30 proc. Egzamin na poziomie podstawowym (Formuła 2023) trwa 180 minut. Za komplet rozwiązanych zadań można otrzymać maksymalnie 46 punktów – w tym 29 punktów za zadania zamknięte oraz 17 punktów za zadania otwarte. Aby zdać maturę z matematyki należy uzyskać min. 14 punktów. Tegoroczne matury są przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych – obowiązują dodatkowe ułatwienia i ograniczony zakres materiału. W tym roku arkusze maturalne z matematyki zawierają więcej pytań otwartych, pojawią się również pytania typu "prawda/fałsz". Wymagania egzaminacyjne ograniczają m.in. zakres zagadnień dotyczących wielomianów i stereometrii oraz liczbę zadań na dowodzenie w arkuszu.

Obowiązkowa powtórka? Arkusze maturalne CKE z matematyki

W trakcie przedmaturalnych powtórek warto sprawdzić się w testach z poprzednich lat. CKE udostępnia na swojej stronie internetowej nie tylko arkusze maturalne z poprzednich roczników, ale także arkusze diagnostyczne (matury próbne) i arkusze pokazowe. Zalecane jest również skorzystanie z dodatkowych materiałów przedmiotowych. W przypadku matematyki są to dwa, dość obszerne zestawy zadań – dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Wyniki matur zostaną podane 9 lipca, wyniki matur poprawkowych – 10 września.