Egzaminy obowiązkowe na maturze 2024 – co trzeba zdać?

Tegoroczni maturzyści muszą obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

 • egzamin z języka polskiego,
 • egzamin z matematyki,
 • egzamin z języka obcego nowożytnego.
Reklama

W przypadku języka obcego nowożytnego najczęściej wybieranym jest język angielski. Na poziomie podstawowym uczniowie mogą również zdawać język: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Obowiązkowe jest przystąpienie do czwartego egzaminu pisemnego, czyli 1 wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (maturzysta może wybrać maksymalnie do 5 przedmiotów dodatkowych). Uwaga: w tym wypadku nie obowiązuje procentowy próg zdawalności, ale uczeń jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu.

Do zestawu trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych dochodzą dwa obowiązkowe egzaminy ustne z:

 • języka polskiego,
 • języka obcego nowożytnego.

Progi zdawalności. Ile procent trzeba mieć, żeby zdać maturę?

Tegorocznych maturzystów obowiązują specjalne wymagania egzaminacyjne, czyli ułatwienia, które obowiązywały także na maturze w 2023 roku. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami obowiązkowe egzaminy pisemne i obowiązkowe egzaminy ustne mają ten sam próg zdawalności – czyli 30 proc.

Ile punktów za maturę za języka polskiego?

Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Punktacja za prawidłowe rozwiązanie zadań wygląda następująco:

 • część I – "Język polski w użyciu" – maksymalnie 10 punktów,
 • część II – Test historycznoliteracki – maksymalnie 15 punktów,
 • część III – wypracowanie (2 tematy do wyboru, wymagana objętość min. 300 wyrazów) – maksymalnie 35 punktów.

Za prawidłowo rozwiązany arkusz uczeń może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Obowiązujący próg zdawalności to 30 proc., czyli 18 punktów.

Ten sam próg zdawalności obowiązuje na maturze ustnej z języka polskiego. W tym wypadku uczniowie korzystają z listy 110 zagadnień jawnych, obejmujących m.in. znajomość problematyki lektur obowiązkowych. Egzamin trwa 30 minut i jest podzielony na dwie części. Po wylosowaniu zestawu pytań uczeń ma 15 minut na przygotowanie odpowiedzi, sama odpowiedź trwa również 15 minut. Do zdobycia jest maksymalnie 30 punktów – do zdania egzaminu wymagane jest zdobycie min. 9 punktów.

Ile trzeba mieć procent na maturze z matematyki?

Na obowiązkowym egzaminie pisemnym z matematyki (poziom podstawowy) również obowiązuje 30-procentowy próg zdawalności. Egzamin pisemny trwa 180 minut i obowiązują go te same wymagania egzaminacyjne (oraz ułatwienia), co w zeszłym roku. Za komplet rozwiązanych zadań można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte. Przy 30-procentowym progu zdawalności wymagane jest min. 14 punktów.

Ile punktów, żeby zdać maturę z języka obcego nowożytnego?

Obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Wymagany jest poziom biegłości językowej B1 oraz B1+ dla rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu. Za komplet poprawnie rozwiązanych zadań można otrzymać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32-38 punktów za zadania zamknięte,
 • 22-28 punktów za zadania otwarte.

Jednym z zadań jest wypowiedź pisemna o wymaganej objętości 80-130 wyrazów. Przy 30-procentowym progu zdawalności do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie min. 18 punktów.

Matura ustna z języka obcego nowożytnego nie posiada określonego poziomu biegłości, ale należy ją zdać na poziomie min. 30 proc. Egzamin ustny trwa 15 minut i składa się z czterech części:

 • krótkiej rozmowy wstępnej z egzaminatorem,
 • zadania związanego z odegraniem roli na wskazany temat,
 • zadaniem związanym z opisaniem zdjęcia i odpowiedzią na pytania,
 • wypowiedzi na podstawie tzw. materiału stymulującego.

Za odpowiedź można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Przy 30-procentowym progu zdawalności wymagane jest zdobycie min. 9 punktów.