W zależności od przyczyny rozwiązania stosunku pracy, szef może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub zwolnić dyscyplinarnie. Druga forma jest jednak zarezerwowana dla bardzo poważnych sytuacji, takich jak popełnienie przestępstwa lub utrata uprawnień do wykonywania zawodu z winy podwładnego. Zazwyczaj jednak zwolnienie jest spowodowane innymi zachowaniami.

Powód nr 1 - Słabe wyniki

Brak efektywności i niska wydajność pracy, zwłaszcza w porównaniu do innych osób, mogą być przyczyną zwolnienia. Nawet jeśli pracownik czuje się zmęczony lub ma prywatne problemy, pracodawca może podziękować mu za współpracę. Z punktu widzenia właściciela firmy, każda zatrudniona osoba jest dla niego inwestycją, która musi się zwrócić. Jeśli pracownik nie przykłada się do pracy, prędzej czy później zostanie to zauważone i może mieć różne konsekwencje. Zazwyczaj zwolnienie jest poprzedzone rozmową z taką osobą. Pracodawca być może będzie chciał poznać przyczyny słabszych wyników. Ostatecznie wiele zależy od tego, jakie są jego relacje z pracownikiem i jak wyglądała dotychczasowa współpraca. Jeśli jednak zatrudniony nie starał się od samego początku, będzie go czekać wypowiedzenie umowy o pracę.

Reklama

Powód nr 2 - Brak współpracy z innymi pracownikami

Zgodnie z art. 100, par. 2, pkt 6 Kodeksu pracy, pracownik musi przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Jest to jeden z jego podstawowych obowiązków. Jeśli praca na danym stanowisku wymaga kontaktu z zespołem, a dana osoba izoluje się od pracowników, pracodawca ma pełne prawo wypowiedzieć umowę. Takie zachowanie zakłóca rytm pracy oraz może mieć negatywny wpływ na innych.

Powód nr 3 - Notoryczne spóźnienia i częsta nieobecność w pracy

O ile pojedyncze spóźnienia nie powinny być podstawą zwolnienia, o tyle regularne przychodzenie po czasie jak najbardziej. Nieobecność w biurze o ustalonej godzinie może zakłócać pracę innych osób i utrudniać realizację zadań. Poza tym, osoby które notorycznie się spóźniają, mają mniej czasu na wykonanie swoich obowiązków oraz spowalniają projekty.

Wypowiedzenie umowy można otrzymać również wtedy, gdy pracownik jest często nieobecny w firmie z różnych powodów. Zakłóca to normalne funkcjonowanie oraz utrudnia planowanie. Nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia i powiadomienia pracodawcy może skończyć się nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

Powód nr 4 - Lekceważenie przełożonego

Pracownik, który nie komunikuje się ze swoim przełożonym, unika kontaktu lub zachowuje się arogancko, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później, takie zachowanie przestanie być tolerowane. Brak umiejętności interpersonalnych nie jest w tym przypadku wytłumaczeniem. Kolejnym objawem lekceważenia przełożonego jest niewypełnianie powierzonych obowiązków oraz nieinformowanie szefa o ważnych sprawach. Pracodawca być może będzie chciał porozmawiać z takim pracownikiem, jeśli jednak nie przyniesie to efektów, wypowiedzenie jest praktycznie pewne.

Powód nr 5 - Kradzież lub oszustwo

Określenia “kradzież” i “oszustwo” brzmią bardzo poważnie. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że ich zachowania w trakcie pracy są właśnie tym. Przykład? Wykorzystywanie zasobów firmy na własny użytek oraz używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem jest uważane za kradzież. Dotyczy to zarówno materiałów, jak i sprzętu firmowego. Z kolei prowadzenie w trakcie pracy swojego biznesu jest oszustwem. To samo dotyczy innych czynności wykonywanych dla własnych korzyści. Osoby, które zostaną na tym przyłapane, mogą otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę, a w najlepszym przypadku jedno ostrzeżenie.

Powód nr 6 - Redukcja etatów lub likwidacja stanowiska

Jeśli pracodawca stwierdzi, że firma nie generuje wystarczających zysków, może zadecydować o zwolnieniu części personelu. W takim przypadku obowiązuje oczywiście okres wypowiedzenia. Zwykle bywa tak, że szef decyduje się zwolnić te osoby, które osiągają najsłabsze wyniki lub mają najmniejsze doświadczenie.

Podczas zwolnienia, pracodawca może zaproponować wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Oznacza to, że rozwiązanie stosunku pracy następuje za obopólną zgodą, bez określania winy. W tej sytuacji nie trzeba przestrzegać okresu wypowiedzenia. Kolejnym sposobem jest złożenie oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W najgorszym przypadku mamy do czynienia ze zwolnieniem dyscyplinarnym w trybie natychmiastowym.