Matura pisemna z angielskiego – kluczowe zasady

Tegoroczny egzamin obowiązuje wciąż szereg ułatwień, z których korzystali także maturzyści w zeszłym roku. W przypadku matury z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (Formuła 2023) wymagane są poziomy biegłości:

 • B1 (skala ESOKJ) dla wypowiedzi pisemnej,
 • B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.
Reklama

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Za komplet prawidłowo rozwiązanych zadań maturzysta otrzyma maks. 60 punktów. Aby zdać maturę należy uzyskać 30-procentowy próg zdawalności, czyli 18 punktów. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania otwarte i zadania zamknięte. W przypadku wypowiedzi pisemnej (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu) wymagana jest objętość treści 80-130 wyrazów.

Wypowiedź pisemna z języka angielskiego – jakie tematy w 2023?

Matura 2023 (Formuła 2023 i Formuła 2015), poziom podstawowy

"W ubiegłym tygodniu wygrałeś(-aś) konkurs fotograficzny dla młodzieży. W e-mailu do kolegi z Anglii:

 • wyjaśnij powody uczestnictwa w tym konkursie,
 • opisz, co przedstawia Twoje zwycięskie zdjęcie,
 • zrelacjonuj przebieg wręczania nagród,
 • zachęć kolegę do udziału w konkursie fotograficznym w przyszłym roku i napisz, w jaki sposób pomożesz mu przygotować się do tego konkursu."

Czystopis zaczyna się od wstępu: "Hi Mark, Guess what! Last week I won a photo competition for teenagers". Oto pełna treść polecenia do wypowiedzi pisemnej, zwróć uwagę na zasady punktacji: "Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 80 do 130 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty)."

Matura 2023 (Formuła 2023 i Formuła 2015), poziom rozszerzony

"Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

 • Coraz więcej znanych osób, np. sportowców lub aktorów, decyduje się na udział w różnego rodzaju reklamach. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony tego zjawiska.
 • W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez anglojęzyczne czasopismo napisz artykuł przedstawiający Twoją wizję świata za 30 lat. W swoim artykule omów aspekt życia, który – Twoim zdaniem – zmieni się na lepsze, oraz przedstaw problem, który będzie największym wyzwaniem dla ludzkości.

Matura 2023 (Formuła 2023), poziom dwujęzyczny

Treść polecenia: "Choose one of the topics below and write a composition following the conventions of the genre indicated in the topic. Use between 300 and 350 words."

 • Czy korzystanie z cateringu dietetycznego (ang. diet catering), polegającego na dostarczaniu klientowi posiłków przygotowanych we współpracy z profesjonalnymi dietetykami, to dobry pomysł? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, odnosząc się do następujących aspektów: zdrowie, koszty, ekologia.
 • Ostatnio przeczytałeś(-aś) wywiad ze znaną osobą, z którego wynikało, że sukces osiąga się dzięki determinacji, pracowitości i szczęściu. Napisz artykuł, w którym przedstawisz swój pogląd na ten temat, odnosząc się do wpływu każdego z trzech czynników wskazanych w wywiadzie na osiągniecie sukcesu.

Matura z angielskiego 2022: tematy wypowiedzi pisemnej

Matura 2022 – poziom podstawowy

"Niedawno kupiłeś(-aś) sobie rower i dojeżdżasz nim do szkoły. Na swoim blogu:

 • napisz, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się dojeżdżać do szkoły rowerem,
 • poinformuj, jak koledzy zareagowali na Twoją decyzję dotyczącą dojeżdżania do szkoły rowerem,
 • opisz problem, który pojawił się pewnego dnia w trakcie dojazdu do szkoły rowerem,
 • przedstaw swój pomysł na akcję promującą dojeżdżanie do szkoły rowerem i poproś czytelników bloga o opinię na temat Twojej propozycji.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 wyrazów (nie licząc wyrazów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty)". Czystopis rozpoczyna się od sformułowania: "Hi everyone! Last week I started riding to school on my new bike."

Matura 2022 – poziom rozszerzony

"Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

 • Niektórzy rodzice dają nastolatkom kieszonkowe za wykonywanie obowiązków domowych. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.
 • Wiele osób marzy o odbyciu podróży dookoła świata. Napisz artykuł, w którym przedstawisz korzyści wynikające z realizacji takiego marzenia oraz udzielisz rad, jak należy się do takiej podróży przygotować."

Matura 2022 – poziom dwujęzyczny

Pełna treść polecenia: "Choose one of the topics below and write a composition following the conventions of the genre indicated in the topic. Use between 300 and 350 words:

 • Wiele osób uważa, że praca zespołowa przynosi lepsze efekty niż indywidualna. Czy zgadzasz się z tym poglądem? Wyraź swoją opinię na ten temat w rozprawce. Omów następujące aspekty: motywację do pracy, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, organizację pracy.
 • W wielu miastach w ramach budżetu miejskiego są realizowane ciekawe projekty zaproponowane przez mieszkańców. Napisz list do gazety internetowej, w którym:
 • opiszesz jeden z takich projektów, który zwrócił Twoją uwagę
 • napiszesz o problemie, który wyniknął podczas realizacji tego projektu
 • wyrazisz swoją opinię na temat możliwości udziału mieszkańców w decyzjach dotyczących rozwoju ich miasta lub regionu."

Matura z angielskiego 2021: tematy wypowiedzi pisemnej

Matura 2021 – poziom podstawowy

"Zostałeś(-aś) przyjęty/przyjęta do pracy w firmie, w której bardzo chciałeś(-aś) się zatrudnić. Na swoim blogu:

 • wyjaśnij, dlaczego wybrałeś(-aś) tę firmę,
 • napisz, jakie kroki podjąłeś/podjęłaś, żeby zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • opisz, co Cię najbardziej zaskoczyło podczas tej rozmowy,
 • poinformuj, jak zareagowałeś(-aś) na informację, że przyjęto Cię do pracy.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty)." Czystopis rozpoczyna się od sformułowania: "Hi everyone, I’ve just got a job in a company where I really wanted to work…"

Matura 2021 – poziom rozszerzony

"Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

 • Wiele muzeów i galerii sztuki udostępnia swoje zbiory online. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.
 • Anglojęzyczna gazeta internetowa postanowiła zorganizować kampanię promującą aktywność fizyczną wśród młodzieży. Napisz list do redakcji popierający tę inicjatywę. W swoim liście uzasadnij, dlaczego uważasz, że taka kampania jest potrzebna, i zaproponuj, w jaki sposób mógłbyś/mogłabyś wesprzeć działania organizatorów."

Matura 2021 – poziom dwujęzyczny

Pełna treść polecenia: "Choose one of the topics below and write a composition following the conventions of the genre indicated in the topic. Use between 300 and 350 words:

 • Wiele badań wskazuje, że praca w wakacje przekłada się na sukces nastolatków w życiu dorosłym. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na temat pracy wakacyjnej nastolatków, odnosząc się do następujących aspektów: zdobywanie doświadczenia na rynku pracy, umiejętność gospodarowania pieniędzmi, kształtowanie charakteru.
 • Wielu młodych ludzi marzy o profesjonalnym uprawianiu sportu. Napisz artykuł, w którym przedstawisz powody wyboru takiej kariery przez młodych ludzi, wyjaśnisz, jakie cechy są niezbędne, żeby osiągnąć sukces w sporcie, oraz napiszesz, co jest, Twoim zdaniem, największym minusem profesjonalnego uprawiania sportu w dzisiejszych czasach."