Po zmarłej bliskiej osobie można odzyskać nawet 30 tys. zł zgromadzonych w OFE. Procedura jest stosunkowo prosta, ale wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Dowiedz się, jak ubiegać się o te środki z OFE - ZUS, i kto ma do tego prawo.

Środki z OFE-ZUS: Skąd się wzięły? Kto ma do nich prawo?

Po reformie emerytalnej z 2014 roku część środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) trafiła na subkonta ZUS, czyli część konta emerytalnego ubezpieczonych osób, które urodziły się po 1968 roku lub tych, które urodziły się przed 1968 rokiem i posiadały rachunek w OFE.

Reklama

Środki te mogą być dziedziczone przez spadkobierców, o ile zmarły nie wyznaczył za życia beneficjentów. Jeśli za życia tego nie dokonał, środki z subkonta wchodzą w skład masy spadkowej i są rozdzielane zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że średnia kwota zgromadzona na subkontach po zmarłych członkach OFE to 29 tys. zł. Wartość ta może być jednak wyższa lub niższa, w zależności od wieku zmarłego i zebranej kwoty na jego subkoncie.

Środki z OFE-ZUS: Jak złożyć wniosek o wypłatę?

Aby spadkobiercy mogli uzyskać dostęp do zgromadzonych środków, konieczne jest złożenie wniosku w ZUS. Proces wnioskowania nie jest ograniczony żadnymi konkretnymi terminami i różni się w zależności od tego, czy zmarły osiągnął wiek emerytalny.

Jeśli zmarły nie osiągnął wieku emerytalnego, wymagane jest złożenie wniosku o wypłatę środków z subkonta. Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej ZUS, wypełnić i złożyć w odpowiedniej jednostce OFE, która następnie zawiadamia ZUS o konieczności przekazania środków. ZUS ma obowiązek przelać środki na rachunek wnioskującego w ciągu trzech miesięcy.

Proces jest uproszczony, jeśli zmarły osiągnął wiek emerytalny. Wniosek, tak czy siak, należy złożyć. W takim przypadku jednak środki zostały już wcześniej zarejestrowane na subkoncie w ZUS i nie wymagają pośrednictwa OFE. Analogicznie postępuje się, gdy zmarły nie był członkiem OFE.