Jak pokazują najnowsze dane indeksu Cost of Living Numbeo, Szwajcaria znalazła się na szczycie listy najdroższych państw do zamieszkania na świecie w 2024 r. Według indeksu średnie wydatki na utrzymanie, bez uwzględnienia czynszu, były o 1,1 proc. wyższy niż w Nowym Jorku. Natomiast całkowite wydatki na utrzymanie i czynsz (COLPRI) pokazują, że życie w alpejskim kraju jest najdroższe na świecie.

Państwa świata, gdzie życie jest najdroższe

Szwajcaria, której całkowity wskaźnik kosztów życia COLPRI był na poziomie 74,9 pkt., to nie jest jedyne państwo na Starym Kontynencie, gdzie życie ma wysoką cenę. W pierwszej dziesiątce najdroższych państw do życia znalazły się jeszcze Islandia, która zajęła 4. miejsce, Irlandia (7.), Norwegia (9.) i Luksemburg (10.). Poza krajami z Europy wśród dziesięciu najdroższych państw do życia były jeszcze Singapur (2.), Hongkong (3.), Bahamy (5.), Stany Zjednoczone (6.) i Australia (8.).

Reklama

Najwyższe koszty utrzymania

Istnieją jednak wyraźne różnice w dwóch oddzielnych indeksach składających się na ogólny wskaźnik kosztów życia COLPRI. Jeśli chodzi o czyste koszty utrzymania bez uwzględnienia czynszu, wskaźnik Szwajcarii wypada najgorzej i wynosi 101,1 punktów, czyli o 1,1 więcej niż 100 punktów indeksowych przypisanych cenom w Nowym Jorku. Na drugim miejscu znalazły się Bahamy w kosztami utrzymania na poziomie 85 proc. wartości bazowej, czyli cen w Nowym Jorku. Islandia, trzecia w rankingu pod względem kosztów utrzymania bez czynszu, uzyskała wynik na poziomie 83 punktów.

Najwyższe koszty czynszów

Hongkong i Singapur, które zajmujące 2. i 3. miejsce pod względem całkowitych kosztów utrzymania, prowadzą we wskaźniku czynszów. Wskaźnik cen czynszów w Singapurze w połowie 2024 r. był na poziomie 67,2, a w Hongkongu wynosił 59,4. Najdroższe do życia państwo świata Szwajcaria w tej kategorii była na trzecim miejscu ze wskaźnikiem cen czynszów na poziomie 46,5.

Polska w rankingu Cost of Living

Polska na tle innych państw jest stosunkowo tanim krajem do życia. Biorąc pod uwagę same koszty utrzymania, Polska ze wskaźnikiem 40,8 zajmuje 59. miejsce. Natomiast wskaźnik czynszów był na poziomie 17,1 proc. cen w Nowym Jorku, co w tej kategorii plasuje nas na 39. miejscu.

Ogólne koszty utrzymania z uwzględnieniem czynszów w Polsce w połowie roku były na poziomie 29,5 proc. wartości bazowej, co na 121. państw plasuje nas na 52. miejscu.

Metodologia

Indeks kosztów utrzymania (Cost of Living Index) Numbeo uwzględnia szacunki średnich wydatków czteroosobowej rodziny, zawierające koszty odzieży, produktów spożywczych i posiłków poza domem, transportu, zajęć rekreacyjnych i mediów. Indeks czynszów (Rent Index) uwzględnia szacunki wynajmu mieszkań jedno- i trzypokojowych w centrum miasta i poza nim. Punktem odniesienia dla wskaźników są kosztów utrzymania w Nowego Jorku, przy czym wskaźnik bazowy dla Nowego Jorku wynosi 100 proc..

Jeżeli np. wskaźnik dla danego państwa jest na poziomie na 120, to szacuje się, że życie w tym miejscu jest o 20 proc. droższe niż w Nowym Jorku.