W 2023 r. 94,6 mln osób w Unii Europejskiej (21 proc. populacji) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ta nieznacznie spadła. W 2022 r. w całej Unii Europejskiej zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotyczyło 95,3 mln osób, czyli 22 proc. populacji Wspólnoty.

Czym jest zagrożenie ubóstwem lub wykluczenie społeczne?

Zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli w skrócie AROPE, to suma osób zagrożonych ubóstwem, dotkniętych poważną deprywacją materialną i socjalną lub żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy – wyjaśnia Eurostat.

Reklama

Osoby uwzględniane są tylko raz, nawet jeśli znajdują się w więcej niż jednej z wyżej wymienionych sytuacji. Wskaźnik AROPE to odsetek całej populacji zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Największe zagrożenie w krajach Bałkanów Wschodnich

W 2023 r. najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odnotowano w Rumunii, gdzie 32 proc. populacji żyło w gospodarstwach domowych doświadczających co najmniej jednego z trzech zagrożeń uwzględnionych przez Eurostat. Drugim krajem, w którym zagrożenie ubóstwem jest największe, była Bułgaria (30 proc.). Kolejne to Hiszpania (27 proc. populacji) i Grecja (26 proc.).

Polska wśród państw z najmniejszym zagrożeniem

Wśród wszystkich państw UE najniższy udział osób zagrożonych ubóstwem odnotowano w Czechach (tylko 12 proc.). Kolejne państwa na tej chlubnej liście to Słowenia (14 proc.), Finlandia (15,8 proc. ) i Polska, gdzie zagrożenie ubóstwem dotykało 16,3 proc. populacji.