"W ujęciu średnim najwyższe stopy zwrotu w 2023 roku wypracowały fundusze akcji polskich (+35 proc.), dla których ubiegły rok był najlepszym pod względem wyników od co najmniej 2011 r. Hossa na GPW rozpoczęła się tak naprawdę w październiku 2022 r., ale ogromnych rumieńców nabrała po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Polsce w październiku 2023 r. Wygrana opozycji została dobrze przyjęta przez inwestorów, zwłaszcza tych zagranicznych, którzy liczą m.in. na odblokowanie środków z KPO i odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Za GPW przemawiały też niskie wyceny. I - zdaniem ekspertów - wciąż są argumentem do inwestowania na polskiej giełdzie, szczególnie w pierwszej połowie 2024 r." - czytamy w raporcie.

W 2023 roku ponad 500 spośród około 800 krajowych rozwiązań wypracowało dwucyfrowe stopy zwrotu. 5 krajowych funduszy inwestycyjnych zarobiło ponad 50 proc. Niemal 20 funduszy zyskało w tym czasie ponad 40 proc., a około 90 funduszy dało zarobić więcej niż 30 proc.. Ponad 20-proc. stopę zwrotu wypracowało z kolei niemal 160 funduszy, a o więcej niż 10 proc. portfele powiększyło niecałe 240 funduszy.

Zagraniczne akcje nieco mniej dochodowe

Reklama

W przypadku funduszy akcji amerykańskich średnia stopa zwrotu wyniosła niecałe 22 proc., a w przypadku akcji globalnych rynków rozwiniętych sięgnęła niespełna 19 proc. W tym czasie fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych dały zarobić 13,5 proc., podały też Analizy.pl.

"Rok 2023 był też wyjątkowo dobry dla klientów funduszy dłużnych, które cieszą się też największą popularnością wśród krajowych inwestorów. Najlepsze stopy zwrotu wypracowały fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych, a więc te o najwyższym ryzyku stopy procentowej. Ich średni zysk przekroczył 14 proc. i był najwyższy od 2012 roku, kiedy to zarobiły średnio 12,5 proc." - napisano dalej.

"Niewiele mniej, bo 13,4 proc. zyskały w 2023 r. fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne, co również było najlepszym osiągnięciem od 2012 r., kiedy średnia stopa zwrotu w tej grupie produktów wyniosła 11,1 proc. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych, funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych oraz funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalne. W grupach tych także zyski były dwucyfrowe i również najwyższe od 12 lat" - wskazano też w raporcie.

2024: Czas na rynek obligacji

Eksperci nie mają wątpliwości, że rok 2024 będzie sprzyjał inwestującym na rynkach długu. Argumentów do hossy wymieniają co najmniej kilka: inflacja hamuje, gospodarka spowalnia, a banki centralne świata zakończyły już cykl podwyżek stóp procentowych i szykują się do luzowania polityki pieniężnej, podkreśliły Analizy.pl.

(ISBnews)