Unibep wyemitował obligacje serii F na łącznie 34 mln złWarszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Unibep wyemitował 340 000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 34 mln zł, podała spółka.

"W pierwszej kolejności wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia finansowego emitenta wynikającego z emisji obligacji serii D wyemitowanych przez emitenta w dniu 8 lipca 2016 r. i zapadających w dniu 8 lipca 2019 r. Pozostałe środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonej przez grupę działalności deweloperskiej" - czytamy w komunikacie.

Wyemitowane obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + marża w skali roku. Odsetki od obligacji płatne będą w półrocznych okresach, przypomniano.

Wykup obligacji nastąpi 15 lutego 2022 r.

"Grupa emitenta, jak i sam emitent, do czasu całkowitego wykupu obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności" - czytamy dalej.

Jednocześnie Unibep poinformował, że nabył 15 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł w celu umorzenia.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)