Zysk EBITDA dla Grupy Kapitałowej GPW wyniosła 138,7 mln zł, wobec niespełna 85 mln zł w 2019 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły ze 183,6 mln zł w 2019 r. do ponad 256 mln zł w 2020 r.

Jak napisał zarząd GK GPW w sprawozdaniu, wybuch pandemii przed rokiem był bezprecedensowym wydarzeniem, które istotnie wpłynęło na działalność Giełdy.

Wskazano, że czynniki takie jak: ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej czy programy pomocowe i ulgi podatkowe, a przede wszystkim wzrost niepewności na rynkach finansowych - miały istotny wpływ na zmienność panującą na rynkach kapitałowych. Przełożyło się to na wartość obrotów i kapitalizację spółek na głównym rynku GPW - podkreślono.

„W efekcie nastąpił wzrost przychodów GPW oraz poprawa wyników finansowych” w porównaniu do 2019 r. - zaznaczył zarząd GPW.