W przyjętej strategii na lata 2021-2023 roku spółka założyła także wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników oraz nawiązanie bliższej współpracy z zagranicznymi partnerami badawczymi - w szczególności z Indii, krajów Azji Południowo-Wschodniej, Włoch i USA.

"Mam nadzieję, że za 5-6 lat będziemy już w gronie największych spółek biotechnologicznych w Europie Środkowej. Takie cele, żeby być dużą firmą w Europie Środkowej są realne. Aby te cele osiągnąć, jest kilka elementów m.in. doprowadzenie co najmniej kilku leków do II fazy badań klinicznych, ewentualnie doprowadzenie badań do takiego etapu, w którym dużo większa grupa - zapewne zagraniczna - będzie chciała przejąć kontrolę nad tym produktem, który udało nam się opracować" - powiedział Kilczewski podczas wideokonferencji.

Jak podkreślił, spółka ma ambitne plany, aby stać się liderem branży nie tylko na rodzimym rynku.

W Centrum B+R w Lublinie opracowywanych będzie 6 różnych projektów. Pierwszy z nich to "Liver cancer", potencjalny lek przeciwnowotworowy do leczenia raka wątroby o znacznie zredukowanej toksyczności, zmniejszającej obciążenie organizmu oraz potencjalnie zwiększającej długość życia i przeżywalność. Z kolei projekt "Post-radio and chemotherapy recovery" ma na celu stworzenie i rejestrację produktu leczniczego o działaniu adaptogennym, pochodzenia roślinnego, poprawiającego odporność i przyspieszającego regenerację i oczyszczanie organizmu szczególnie po chemio- i radioterapii. Trzeci z projektów - "Mouth diseases support and recovery" będzie suplementem diety do zapobiegania i pomocniczo w chorobach jamy ustnej.

Reklama

Informacje o pozostałych projektach zostaną ujawnione po otrzymaniu odpowiednich patentów i ochrony prawnej.

Medicofarma Biotech zaznacza, że mając na względzie ekonomikę prac rozwojowych oraz dbałość o zapewnienie cash flow, postanowiła dobierać projekty w taki sposób, by jak najszybciej miały wpływ na przychody. Cele krótkookresowe to projekty obarczone mniejszym ryzykiem, nie wymagające znacznych nakładów oraz długiego czasu na komercjalizację. Z kolei cele długookresowe obejmują projekty, które będą wymagały dłuższego okresu prac przy większych nakładach, ale w przypadku komercjalizacji powinny zapewnić znaczące wpływy.

Jak zaznaczono, minimum dwa innowacyjne leki onkologiczne mają do 2023 r. przejść ścieżkę skutkującą dopuszczeniem do drugiej fazy badań klinicznych.

W planach jest także jak najszybsze przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW.

"Na pewnym etapie rozwoju na pewno będzie potrzebne dużo większe finansowanie i nie da się tego zrobić wyłącznie na NC. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć kiedy, dlatego, że to jest uzależnione przede wszystkim od wymogów formalnych związanych z giełdą. Jak tylko szybko się da" - powiedział prezes.

Spółka podała, że ramach centrum B+R w Poznaniu, które zajmie się badaniami nad zastosowaniem mRNA w tworzeniu innowacyjnych terapii leczniczych dla pacjentów onkologicznych będą tworzone nowe modele badawcze takie jak: organoidy, bio-drukowane chipy nowotworów piersi, jajnika oraz glejaka wielopostaciowego, a następnie testowane będą na nich nowe cząsteczki, które w przyszłości będą mogły być zarejestrowane jako nowe terapie chorób nowotworowych. Kandydaci na leki testowani będą na opartych o technologię bio-druku 3D żywych tkankach.

Medicofarma Biotech posiada licencję na produkcję wysokiej jakości, szybkich testów do wykrywania różnorodnych odmian wirusa SARS-CoV-2, który powstał przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN.

Medicofarma Biotech jest spółką badawczo-rozwojową z sektora biotechnologii zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi. Posiada licencję na produkcję wysokiej jakości, szybkich testów do wykrywania różnorodnych odmian wirusa SARS-CoV-2, który powstał przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN. Jest notowana na rynku NewConnect.