Giełda to nie tylko notowania akcji spółek, obligacji, indeksy i kontrakty. Oprócz organizowania rynku, wraz ze swoim dojrzewaniem i rozwojem GPW oferuje szeroką gamę produktów i inicjatyw wspierających funkcjonowanie rynku. Dziś wartością często nie mniejszą od samego kapitału jest informacja – dostarczana niezawodnie, szybko i co najważniejsze – rzetelnie. W dobie fake newsów, dezinformacji i wielu kanałów powielających niesprawdzone wiadomości staje się to jeszcze istotniejsze.

Dlatego to właśnie generowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji uczestnikom rynku jest jedną z ważnych aktywności GPW.

Giełda dystrybuuje dane rynkowe, uwzględniając potrzeby inwestorów indywidualnych, a także instytucji finansowych (domów maklerskich, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy), mediów czy firm technologicznych.

Dane w czasie rzeczywistym są udostępnianie przez Grupę Kapitałową GPW bezpośrednio bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanych dystrybutorów informacji, wśród których znajdują się zarówno podmioty krajowe i zagraniczne, takie jak biura maklerskie czy agencje informacyjne. Co ważne, odnosi się to do danych z rynku akcji, obligacji oraz towarów. Dzięki temu inwestorzy mogą obserwować również notowania z BondSpot i TGE oraz stawki referencyjne, takie jak np. WIBOR. Są one dostarczane w wygodnym do przetwarzania formacie i wykorzystywane tak do wyświetlania na ekranach inwestorów, jak i w zaawansowanych aplikacjach wspierających handel automatyczny, zarządzanie ryzykiem, portfelem czy wycenę funduszy.

GK GPW oferuje również dane przetworzone do formatu ułatwiającego np. przeprowadzanie analiz. Produkty te przeznaczone są zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucji finansowych. Są to m.in. dane referencyjne, portfele indeksów giełdowych, operacje na papierach, a także dane niezbędne do wyceny aktywów. Dla szczególnie wymagających klientów możliwe jest również zamówienie produktów „szytych na miarę”, tak by nic nie umknęło tym, którzy chcą pomnażać kapitał na warszawskim parkiecie.

Pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy zajmuje się Fundacja GPW. Nie dostarcza ona bieżących informacji o rynku, lecz koncentruje się na przekazywaniu wiedzy o giełdzie i inwestowaniu. Przygotowuje szkolenia, warsztaty i seminaria zarówno dla chcących dopiero zająć się inwestowaniem, jak i już doświadczonych uczestników rynku. Jej oferta jest szeroka. Oprócz działającej od lat Szkoły Giełdowej skierowanej do początkujących inwestorów czy emitentów realizuje też projekty kierowane do uczniów, młodzieży szkolnej i nauczycieli. Właśnie teraz rozpoczęła się rejestracja do 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej realizowanej za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu technologicznej platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie odzwierciedla rynek giełdowy i pozwala na symulowanie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW. W rozgrywkach SIGG mogą uczestniczyć zespoły uczniów (od dwóch do czterech osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Podobnym projektem, ale kierowanym wyłącznie do studentów, jest Index Investment Challenge. Inicjatywa realizowana jest wspólnie przez studentów KN Index (UE w Krakowie) oraz Fundację GPW.

Warto wspomnieć także o działaniach adresowanych do nauczycieli. Fundacja zrealizowała już dwie edycje projektu „Niebanalnie o giełdzie”, w którym udział wzięło ok. 800 nauczycieli z całej Polski. Projekt nie tylko przybliżał zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, ale także obejmował warsztaty metodologiczne traktujące o nowych, wychodzących poza tradycyjne, metodach nauczania zagadnień związanych z ekonomią i przedsiębiorczością.

Fundacja jest też zaangażowana w program stażowy Go4Poland skierowany do polskich studentów uczących się poza krajem. Celem jest ich płynne przejście od ścieżki edukacyjnej do aktywności w rodzimym biznesie z dużą świadomością gospodarczą. Ponadto studenci mają możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat rynku kapitałowego. Na zgłoszenie prac autorzy mają czas do końca października 2021 r.

Fundacja prowadzi także program wizyt edukacyjnych adresowanych do zorganizowanych grup młodzieży szkolnej ze szkół ponadpodstawowych. Rejestracja dostępna jest na www.gpw.pl.

Oprócz połączenia działań prospołecznych z rozwojem rynku giełda dostosowuje się do nowych wyzwań informacyjnych także poprzez tworzenie nowych indeksów – tak by inwestorzy mogli wiedzieć, jak rozwijają się firmy stawiające na interesujące ich działania. Rynek bowiem bardzo szybko się zmienia, a wraz z nim oczekiwania tych, którzy chcą ulokować na nim swoje środki.

Światowe rynki coraz częściej zmierzają w stronę większej ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Zmiany wymuszają też kolejne regulacje w zakresie ESG. Odpowiadając na te wyzwania, GPW już w 2009 r. jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej uruchomiła indeks RESPECT skupiający spółki podejmujące działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dwa lata temu zastąpił go indeks WIG-ESG, w skład którego wchodzą największe notowane na GPW spółki spełniające najwyższe wymogi w podejściu do ochrony środowiska naturalnego, działalności prospołecznej i ładu korporacyjnego. Kwalifikacja spółek do indeksu bazuje na danych firmy Sustainalytics oraz stosowaniu dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Inwestorzy, którzy zaufali WIG-ESG mają pewność, że środki trafiają do spółek, które działają zgodnie z najwyższymi standardami. A to sprzyja jego popularności, a co za tym idzie także wynikom – tylko w pierwszych miesiącach 2021 r. stopa zwrotu tego wskaźnika wyniosła 25 proc.

WIG-ESG to niejedyne unowocześnienie wychodzące naprzeciw ostatnim gospodarczym trendom. Wiosną uruchomiono indeks Łukasiewicza INNOVATOR, który powstał we współpracy GPW z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Jego portfel składa się ze współdziałających z polskimi badaczami firm notowanych na głównym rynku oraz przeznaczonym dla młodych spółek NewConnect. Indeks ma zachęcać do współpracy biznesu z nauką i budować potencjał polskiej myśli technologicznej. Dziś w jego skład wchodzi 15 firm, w tym kilka dużych spółek (m.in. PKN Orlen, PGE czy Grupa Azoty) oraz spółki średnie i małe (np. Lubawa czy XTPL).

GRK