Niewiążące porozumienie Term Sheet zakłada powołanie do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions (CPS), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych. CPS docelowo miałaby być 100 proc. akcjonariuszem budapesztańskiej izby rozliczeniowej Keler CCP oraz warszawskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), działającej na TGE. Większościowym akcjonariuszem CPS miałaby być TGE.

Term Sheet określa ramowe warunki dalszych negocjacji, zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie od wyników due dilligence i uzyskania zgód korporacyjnych. Porozumienie zakłada, że TGE wniesie aportem wszystkie akcje w IRGiT do CPS. Podobnie Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange wniosą aportem do CPS wszystkie posiadane pośrednio i bezpośrednio udziały w Keler CCP.

Reklama

Prezes GPW Marek Dietl podkreślał na konferencji prasowej, że Keler CCP ma olbrzymie doświadczenie i szeroki zakres działania, a od dwóch lat na TGE trwają prace nad umiędzynarodowieniem IRGiT. "Jesteśmy przekonani, że dla całego regionu, zarówno dla członków UE, jak i pobliskich państw oferta w pełni licencjonowanej izby CCP (Central Counterparty Clearing House) oraz sprawnie działającej izby rozliczeniowej bez CCP to miks, który jest potrzebny" - mówił Dietl.

Jak zaznaczył, współpraca taka umożliwia stworzenie i obracanie instrumentami pochodnymi na rynkach rolnych, energii elektrycznej, gazu. "W czasach podwyższonej niepewności co do cen energii instrumenty zabezpieczające ryzyko na pewno będą mile widziane. Na rynku rolnym dla dopełnienia możliwość handlu natychmiastowego przez zabezpieczenie cen na przyszłość dla producentów konieczny jest instrument pochodny" - mówił Dietl.

Jego zdaniem umowa to "przełomowe wydarzenie" i liczy, że nowa oferta produktowa szybko trafi na rynek i zmieni oblicze Europy Środkowej w zakresie infrastruktury transakcyjnej. Dietl zastrzegł, że inicjatywa to pierwszy etap, celem jest dalsze pogłębianie integracji i współpracy w regionie.

Zdaniem prezesa giełdy w Budapeszcie Richarda Vegha, Keler CCP i IRGiT doskonale się uzupełniają, a ich połączenie pozwoli na wzmocnienie infrastruktury post transakcyjnej i stworzy nowe możliwości biznesowe.

Wiceprezes TGE Adam Młodkowski podkreślił, że dla giełdy energii współpraca z Kelerem daje możliwość rozwoju instrumentów finansowych, w tym pochodnych. "Tego typu instrumenty są notowane na większości towarowych giełd w Europie Zachodniej. (...) Zarówno na rynku energii elektrycznej, gazu, ale myślimy, żeby rozwinąć rynek rolny, który na TGE na razie funkcjonuje w segmencie spot" - wskazał.

Jak dodał Młodkowski, jeśli dojdzie do ściślejszej współpracy, powstanie największa izba rozliczeniowa w regionie Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej; stworzy się podstawa, aby myśleć, by budować rodzaj środkowoeuropejskiego hubu dla rynku towarowego. (PAP)