"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] podjęło - zgodnie z propozycją zarządu spółki - uchwałę dotyczącą podziału zysku spółki za 2021 r. w wysokości 42 678 782,57 zł w następujący sposób:

1. kwotę 32 022 380 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,32 zł na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;

2. kwotę 10 656 402,57 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych" - czytamy w uchwale walnego

Dywidenda obejmuje wszystkie akcje, na jakie dzieli się kapitał zakładowy spółki, tj. 13 802 750 akcji.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)