Zysk operacyjny wyniósł 21,32 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,14 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 247,32 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 52,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 819,55 mln zł w porównaniu z 1 005,05 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 60,54 mln zł wobec 54,95 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W omawianym okresie grupa kapitałowa odnotowała wyższe poziomy wszystkich wskaźników rentowności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Było to spowodowane spadkiem udziału w przychodach sprzedaży produktów inwestycyjnych, które z natury charakteryzują się niższym poziomem marż, poprawą rentowności w segmencie płatności elektronicznych oraz odnotowaniem przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu 'Bulwary Praskie', która charakteryzuje się większą rentownością" - czytamy w raporcie.

Reklama

"Wyniki osiągnięte w omawianym okresie potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową grupy kapitałowej. Poza sprzedażą złota inwestycyjnego, która w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji geopolitycznej, pozostałe obszary działalności, jak działalność deweloperska i segment płatności elektronicznych notują wzrosty. Na poziom wskaźników finansowych istotny wpływ miała realizacja projektu 'Bulwary Praskie' w segmencie deweloperskim. Zaangażowanie w rozwój działalności deweloperskiej zapewni grupie kapitałowej realizację solidnych wyników finansowych w przyszłych okresach. Płynność finansowa grupy utrzymywała się na stabilnym poziomie" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 43,57 mln zł wobec 23,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)