Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,57 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 25,73 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 roku grupa kapitałowa Protektor uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 24,5 mln zł, co przekłada się na wynik niższy o 1,2 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku (-4,7% r/r). Przychody ze sprzedaży poszczególnych spółek kształtowały się następująco: Grupa Abeba: 18,1 mln zł (-3,1 mln zł r/r), Protektor: 6,4 mln zł (+1,9 mln zł r/r). W stosunku do danych porównywalnych (z wyłączeniem spółki Terri-Pa) grupa wygenerowała w III kwartale 2022 roku przychody wyższe o 1 mln zł r/r (+4,3% r/r), sprzedaż narastająca za III kwartały 2022 była wyższa o 7,6 mln zł r/r (+10,9% r/r)" - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2022 roku Grupa Protektor sprzedała 149 tys. par obuwia o wartości 24,3 mln zł, co przekłada się na wynik niższy o 16 tys. par w porównaniu do roku ubiegłego. Dodatkowo grupa w III kwartale 2022 roku sprzedała maski medyczne oraz higieniczne i akcesoria o wartości 0,1 mln zł podano również.

Wypracowana przez grupę rentowność sprzedaży brutto (udział zysku brutto ze sprzedaży w przychodach ze sprzedaży) wyniosła 36,7% w porównaniu do 36% w III kwartale 2021 roku (+0,7 pkt proc. r/r).

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 0,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 77,52 mln zł w porównaniu z 73,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 2,2 mln zł wobec 2,21 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)