Asseco Business Solutions odnotowało 85,29 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 80,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 100,77 mln zł wobec 94,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 130,8 mln zł wobec 122,07 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 338,52 mln zł w 2022 r. wobec 307,43 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2022 roku przychody operacyjne wyniosły 338 515 tys. zł i były o 10,1% wyższe niż 2021 roku. Wzrost przychodów wynika z poprawy wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych. Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych. Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych - COGS) były o 14,1% wyższe niż w 2021 roku. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (71,3%) mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia). W porównaniu do 2021 roku koszty te wzrosły o 15,5%. Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które wzrosły o 4,6% oraz wartość odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) spadły o 10,3%. Zysk netto spółki Asseco Business Solutions wypracowany w 2022 roku zamknął się kwotą 85 286 tys. zł wobec 80 648 tys. zł w 2021 roku (wzrost o 5,8%). EBITDA wzrosła o 7,2 % z poziomu 122 068 tys. zł do 130 799 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 338,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)