Lokum Deweloper odnotował 57,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 55,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 109,8 mln zł wobec 87,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 366,74 mln zł w 2022 r. wobec 309,85 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte w 2022 roku przychody w porównaniu do 2021 roku były wyższe o 18,4% i wyniosły 366,7 mln zł, co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoznania w wyniku 727 lokali (w okresie porównywalnym, tj. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, było to 569 lokali). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Potencjał rozpoznań w 2022 roku wynosił 1 321 lokali i został zrealizowany w 55%, co w głównej mierze było spowodowane wpływem negatywnych zdarzeń takich jak wybuch wojny w Ukrainie oraz wzrost poziomu stóp procentowych co przełożyło się na niższą dostępność kredytów hipotecznych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Biorąc pod uwagę te niekorzystne dla spółki uwarunkowania, ale także dysponując wciąż bogatą ofertą, zdecydowaliśmy rozpocząć budowę jedynie 133 nowych lokali (wobec 932 rok wcześniej) i poczekać z uruchamianiem kolejnych inwestycji, aż sytuacja finansowa klientów się poprawi. Miało to korzystny wpływ na cash-flow spółki w tym trudnym okresie. Dzięki ograniczeniu wydatków na budowy, na przełomie 2022/2023 roku istotnie zredukowaliśmy zadłużenie spółki poprzez wcześniejszy wykup obligacji na łączną kwotę 100 mln zł, niezależnie od chwilę wcześniej wypłaconej dywidendy w wysokości blisko 30 mln zł" - napisał prezes Bartosz Kuźniar w liście dołączonym do raportu.

Reklama

W 2023 rok grupa weszła z szeroką ofertą mieszkań gotowych i takich, których realizacja zostanie ukończona w najbliższych miesiącach. Daje to dobre perspektywy na dalsze obniżenie poziomu zadłużenia spółki, podkreślił prezes.

"W 2022 roku odnotowaliśmy marżę w wysokości 15,6% (spadek o 2,3 pkt proc. r/r). Jest to poziom niski, adekwatny do trudnej sytuacji klientów pozbawionych narzędzi na sfinansowanie zakupu mieszkań i doświadczających skutków dużego wzrostu kosztów życia. Mamy nadzieję, że obecny wzrost płac i zdolności nabywczej klientów, spodziewane obniżenie inflacji i stóp procentowych, czyli ogólna poprawa sytuacji finansowej nabywców mieszkań, ale także uszczuplenie oferty mieszkań dostępnych na rynku, pozwolą podnieść rentowność spółki do oczekiwanego poziomu" - napisał także Kuźniar.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 58,43 mln zł wobec 58,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)