Zysk operacyjny wyniósł 23,55 mln zł wobec 5,69 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 40,72 mln zł wobec 9,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,95 mln zł w 2022 r. wobec 220,83 mln zł rok wcześniej.

Prezes Pepees Wojciech Faszczewski napisał w liście do akcjonariuszy, że na zwiększenie przychodów ze sprzedaży szczególny wpływ miały wyższe niż w roku poprzednim ceny skrobi ziemniaczanej i innych produktów wytwarzanych przez grupę, utrzymujące się na światowych rynkach.

"Zwiększeniu wartości przychodów towarzyszył jednoczesny spadek kosztów własnych sprzedaży, co przełożyło się na zwiększenie marżowości sprzedaży. Pomimo dwukrotnego zwiększenia kosztów finansowych, wynikającego ze wzrostu oprocentowania kredytów bankowych i umów leasingowych, Grupa zamknęła rok zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 10.595 tys. zł. Pomimo utrzymywania się trudnych warunków, grupa kapitałowa nadal realizowała założenia przyjętej do 2024 r. strategii, zgodnie z którą misją Pepees jest umocnienie na pozycji lidera w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, oferującego szeroki asortyment produktów skrobiowych i wdrażającego produkty innowacyjne" - przekazał prezes.

Reklama

"Głównym celem Grupy jest maksymalna stopa zwrotu z inwestycji przy utrzymaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Strategia Grupy zakłada zwiększanie efektywności działania spółek grupy kapitałowej i minimalizowanie ryzyk, na które są one narażone, jak również prowadzenie działalności inwestycyjnej. Celem grupy jest również systematyczne podnoszenie konkurencyjności jakościowej i kosztowej w relacji do czołowych polskich firm branży przetwórstwa ziemniaczanego" - dodał.

Faszczewski podkreślił też, że rok 2022 przedłużył serię niesprzyjających lat - pełnych niepewności i bezprecedensowych zdarzeń.

"Dla wszystkich był to kolejny bardzo wymagający rok, podczas którego zbiegło się wiele niekorzystnych rynkowych trendów. Należy podkreślić, że wielu branżom nie udało się odbudować po pandemii, a musiały zmierzyć się z kolejnym kryzysem gospodarczym, skokowym wzrostem kosztów i galopującą inflacją. Utrzymująca się niepewność rynkowa została dodatkowo pogłębiona przez wybuch wojny w Ukrainie, który spowodował przejściowe perturbacje w wielu obszarach gospodarki. Działania wojenne rosyjskiego agresora i wprowadzone na Rosję sankcje zainicjowały znaczący kryzys energetyczny w Europie, spowodowany zatrzymaniem dostaw ze Wschodu (ropa, gaz, węgiel), co wpłynęło na drastyczny wzrost cen paliw. Wzrost cen paliw przełożył się natomiast na wzrost cen usług transportowych, a to z kolei wpłynęło na wzrost cen wszystkich produktów i usług na europejskich rynkach" - wskazał prezes.

"Ze względu na fakt, że rosyjski agresor w dalszym ciągu nie zamierza wycofać swoich wojsk z terytorium Ukrainy, istnieje uzasadnione ryzyko, że w 2023 roku utrzymywać się będą wszystkie niekorzystne dla gospodarki trendy. Wierzę jednak, że nasza stabilna sytuacja finansowa, wysokiej jakości produkty oraz wieloletnie doświadczenie pozwolą nam w odpowiedni sposób poradzić sobie z potencjalnymi problemami i pozostać wiarygodnym oraz niezawodnym partnerem biznesowym, który w dalszym ciągu będzie realizować przyjętą Strategię i dążyć do zwiększania wartości i atrakcyjności dla swoich akcjonariuszy" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 9,2 mln zł wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 254,95 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)