"Zarząd Pepees podjął decyzję o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2022 w kwocie 9 203 815,7 zł w części na kapitał zapasowy w kwocie 1 970 411,91 zł, a w części w wysokości 7 233 403,79 zł, powiększoną o kwotę 1 209 812,38 zł przeniesioną z kapitału zapasowego (w części pochodzącej z zysku) - łącznie 8 443 216,17 zł na wypłatę dywidendy (0,09 zł na akcję, z wyłączeniem akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie)" - czytamy w komunikacie.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 254,95 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)