W 2022 r. spółka miała 387,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 519,52 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2022 r. wyniósł 398,12 mln zł wobec 220,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)