Enel-Med odnotował 23,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 1,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 20,84 mln zł wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 52,93 mln zł wobec 62,15 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, skorygowany zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 47,54 mln zł wobec 55,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 494,9 mln zł w 2022 r. wobec 441,14 mln zł rok wcześniej.

"Silny wzrost inflacji, z jakim mieliśmy do czynienia w Polsce w 2022 r., oraz osłabienie złotego wobec euro, co nastąpiło w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku, przełożyły się na znaczący wzrost kosztów działalności Grupy. Dotyczył on zarówno kosztów bezpośrednich wykonania usług takich jak wynagrodzenia personelu medycznego i materiałów medycznych, jak i kosztów pośrednich związanych z prowadzeniem placówek takich jak media, usługi obce, zakupy wyposażenia czy czynsze za wynajmowane powierzchnie. Na marżowość Grupy wpłynęły takie utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe. Powyższe czynniki wpłynęły na obniżenie rentowności świadczonych przez Grupę usług i pogorszenie wyników finansowych Grupy w roku 2022. Choć większość umów abonamentowych, jakie zawarła Grupa ze swoimi klientami, pozwala na okresową indeksację cen, to należy wziąć pod uwagę, że jest to mechanizm rozłożony w czasie. Uzyskane w wyniku tych zmian dodatkowe przychody nie były w stanie w pełni zrekompensować wzrostu kosztów świadczonych usług w roku 2022" - napisał prezes Jacek Jakub Rozwadowski w liście dołączonym do raportu.

Przypomniał, że w 2022 r. Grupa Enel-Med otworzyła cztery ultranowoczesne przychodnie specjalistyczne, dwie kliniki stomatologiczne oraz dwie nowe kliniki medycyny estetycznej. Ponadto Grupa drogą akwizycji powiększyła się o klinikę stomatologiczną w Piasecznie. Grupa rozszerzyła swoje portfolio o klinikę stomatologiczną Dental Nobile Clinic w podwarszawskim Piasecznie.

"Obecnie Grupa Enel-Med posiada ponad 100 gabinetów stomatologicznych w całej Polsce. W planach są kolejne przejęcia. Również w lipcu Grupa Enel-Med uruchomiła nowy oddział centrum medycznego enel-med oraz klinikę medycyny estetycznej i stomatologii ESTELL w Domu Mody Klif. Placówka specjalizuje się we wsparciu medycznym i profilaktycznym kobiet i dzieci od pierwszych dni życia. Na początku listopada w biurowcu Warsaw Spire otwarty został kolejny warszawski wieloprofilowy oddział - enel-med Warsaw Spire oraz kolejna klinika stomatologiczna" - napisał też prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 23,94 mln zł wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w ponad 40 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)