XTPL chce osiągnąć poziom 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2026 roku, 10-krotnie więcej niż w 2022 r., podała spółka. Chce to osiągnąć dzięki wartym 60 mln zł inwestycjom, które sfinansuje m.in. z emisji akcji.

"Podjęta decyzja o planowanych na lata 2023-2026 inwestycjach otwiera nowy rozdział w historii rozwoju XTPL, w którym koncentrujemy się na realizacji średnioterminowego celu - osiągnięciu 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2026 roku. Intensyfikacja rozwoju spółki mająca na celu 10-krotny wzrost sprzedaży w ciągu 4 lat jest dla nas priorytetem i może w krótkim terminie obciążać nasze wyniki finansowe i rentowność netto. Planowane inwestycje, które mają zmaksymalizować nasz potencjał sprzedażowy w horyzoncie do 2026 roku, oszacowaliśmy na około 60 mln zł, a skala transformacji XTPL, która dokonała się w ostatnich latach pozwala nam pozyskać finansowanie nie tylko w formie nowej emisji akcji, ale również z wykorzystaniem finansowania dłużnego" - powiedział członek zarządu ds. finansowych XTPL Jacek Olszański, cytowany w komunikacie.

Środki z emisji akcji

"Zakładamy pozyskanie około połowy wymaganych środków z emisji akcji, a pozostałą część poprzez połączenie finansowania dłużnego, grantów oraz środków własnych. Chciałbym podkreślić, że dążymy do zajęcia istotnej pozycji na rynku globalnych dostawców rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji i w obecnej fazie rozwoju spółki, dynamiczne skalowanie biznesu oraz wzrost sprzedaży są dla nas najważniejsze, co wierzę, że będzie widoczne w naszych kolejnych wynikach rocznych w latach 2023-2026" - dodał.

Reklama

Spółka poinformowała, że intencją zarządu jest zwołanie na pierwszą połowę czerwca 2023 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZ) i przeprowadzenie emisji do 275 000 akcji zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Zarząd spółki chce w miarę możliwości zapewnić prawo pierwszeństwa dla istniejących akcjonariuszy posiadających powyżej 0,5% akcji w kapitale zakładowym, podano.

Inwestycje

Planowane inwestycje pozwolą na istotne przeskalowanie biznesu w obszarze projektów przemysłowych realizowanych z globalnymi producentami elektroniki, w ramach których spółka dostarczać będzie przemysłowe głowice drukujące oraz materiały eksploatacyjne do nich przeznaczone (tusze, dysze), wynika z materiału.

Ponadto środki pozyskane z emisji umożliwią dalszy rozwój sprzedaży w obszarze urządzeń prototypujących Delta Printing System oraz istotnie wzmocnią obszar B+R, umożliwiając szerszy zakres realizacji projektów przemysłowych.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)