"Do 30 czerwca 2023 r. zawarto łącznie 7 374 takie ugody (4 337 w I półroczu), zarówno na etapie przedsądowym, jak i po zakończeniu spraw spornych. Ugody oferowane przez Santander Bank Polska S.A. uwzględniają zarówno elementy konwersji zaproponowane przez przewodniczącego KNF w 2020 r., jak i warunki własne banku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Koszty dobrowolnych ugód zawieranych z klientami w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w CHF w I połowie 2023 r. wyniosły 267,5 mln zł wobec 40,8 mln zł w I połowie 2022 r., podał też bank.

Zysk brutto za I połowę 2023 r. mocno obciążyły m.in. koszty ryzyka prawnego i ugód z tytułu walutowych kredytów hipotecznych w CHF w wysokości 1 417 mln zł (+43,4% r/r), wskazano także.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 259,17 mld zł na koniec 2022 r.

Reklama

(ISBnews)