Stalprodukt publikuje wyniki, które wykazały istotne odchylenia (zmiana na poziomie +/- 25% od wartości bazowej) od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat.

"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

  • Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w I półroczu 2023 r. wyniosły 861 529 tys. zł (w porównaniu do kwoty 656 698 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2021 r. i 2022 r.).
  • Przychodów Segmentu Profili, które w I półroczu 2023 r. wyniosły 369 496 tys. zł (w porównaniu do kwoty 515 464 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2021 r. i 2022 r.).
  • Skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w I półroczu 2023 r. wyniósł 134 117 tys. zł (w porównaniu do kwoty 306 892 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I półrocze 2021 r. i 2022 r.).
  • Skonsolidowanego zysku netto, który w I półroczu 2023 r. wyniósł 82 407 tys. zł (w porównaniu do kwoty 243 509 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I półrocze 2021 r. i 2022 r.)" czytamy w komunikacie.
Reklama

"Przy pozytywnym wpływie wyniku Segmentu Blach w stosunku do średniej z I półrocza 2022 r. i 2021 r. na skonsolidowany wynik grupy kapitałowej Stalprodukt, negatywny wpływ miały wyniki Segmentu Cynku i Segmentu Profili. Wynika to wprost z negatywnego otoczenia rynkowego w I półroczu br., w którym działają obydwa segmenty" - skomentowała spółka.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia, podała spółka.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)