Zysk operacyjny wyniósł 4,11 mln zł wobec 116,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 065,24 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 446,83 mln zł rok wcześniej.

W Segmencie Blach Elektrotechnicznych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży blach transformatorowych w stosunku do III kwartału 2022 roku o 6,2%. Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu do III kwartału 2022 roku wyniósł 137 805 tys. zł, tj. 29,6%. Głównym czynnikiem był silna korekta cenowa na produkty segmentu sięgająca nawet 25 %, podano w raporcie.

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do III kwartału 2022 o 8,6 %. Dodatkowo w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 74 617 tys. zł, tj. o 33,6 %. Przyczyną takich spadków jest znaczne osłabienie popytu na wyroby segmentu oraz spadki cen w stosunku do III kwartału 2022 roku. Spadek średnich cen na produkty Segmentu w stosunku do III kwartału 2022 roku wyniósł ponad 26 %. Powyższe wpłynęło negatywnie na rezultaty Segmentu. W konsekwencji Segment odnotował stratę w wysokości 17 495 tys. zł, podano także.

Reklama

W III kwartale 2023 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 492 755 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 664 064 tys. zł, były niższe o 25,8 %, jednocześnie Segment odnotował stratę w wysokości 4 378 tys. zł, podano.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 97,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 354,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 610,18 mln zł w porównaniu z 4 498,27 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż cynku za 9 miesięcy 2023 r. wyniosła 104,6 tys. t (w tym 29,1 tys. t w III kwartale 2023) i była niższa o 8,8 tys. t (-7,7%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w porównywalnym okresie 2022 roku. Sprzedaż srebra (metal Dore'a) w tym okresie wyniosła 336,9 tys. uncji (w tym 97,1 tys. uncji w III kwartale 2023) i była niższa o 101,3 tys. uncji (-23,1%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej za I-III kw. 2022 r. Sprzedaż ołowiu rafinowanego za pierwsze trzy kwartały wyniosła 7,3 tys. t (w tym 2,8 tys. t w III kwartale 2023) i był niższa 0,5 tys. t (-6%) w porównaniu do sprzedaży w analogicznym okresie roku 2022 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 236,55 mln zł wobec 356,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)