Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Skonsolidowana strata operacyjna w IV kwartale 2023 r. wyniosła 27,73 mln zł w porównaniu do kwoty 99,91 mln zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2021 i 2022 r.

"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w IV kw. 2023 r. wyniosły 1 000 201 tys. zł (w porównaniu do kwoty 1 359 883 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2021 r. i 2022 r.).

Reklama

2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w IV kw. 2023 r. wyniosły 253 001 tys. zł (w porównaniu do kwoty 407 878 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2021 r. i 2022 r.).

3. Przychodów Segmentu Profili, które w IV kw. 2023 r. wyniosły 153 221 tys. zł (w porównaniu do kwoty 208 989 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2021 r. i 2022 r.)" - czytamy w komunikacie.

Znaczące spadki przychodów ze sprzedaży były efektem spadku cen wyrobów wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, co - obok słabej koniunktury gospodarczej - było główną przyczyną poniesienia przez grupę kapitałową Stalprodukt straty w IV kw. 2023 r. Dodatkowo w Segmencie Cynku odnotowano spadki cen oraz niewielkie spadki wolumenów sprzedaży, wskazano także.

"Ponadto, zarząd emitenta pragnie zwrócić uwagę na szczególnie niekorzystną sytuację w Segmencie Blach Elektrotechnicznych, w którym istotny wpływ na wyniki miały zarówno znaczące spadki cen, jak i wolumenów sprzedaży, które wynikały z następujących uwarunkowań rynkowych:

• stale rosnąca nadwyżka zdolności produkcyjnych chińskich producentów blach transformatorowych,

polityka rządu chińskiego nastawiona na eksport (w obliczu słabszego rynku krajowego),

• przewaga kosztowa chińskich producentów, co skutkuje lepszą ich konkurencyjnością i możliwością oferowania wyrobów po znacznie niższych cenach, niż w przypadku producentów unijnych,

• asymetria polityki ochronnej pomiędzy rynkiem UE a Chinami polegająca na cłach eksportowych na rynek chiński dla producentów unijnych w wysokości 46,3% a minimalną ceną importową (dla najniższych gatunków) w wysokości 1536 EUR/t (i cłem w przypadku różnicy między ceną minimalną a ceną wyrobu importowanego),

•biorąc pod uwagę powyższe oraz znacznie wyższe koszty produkcji producentów unijnych, w polityce UE brak obecnie faktycznej ochrony rynku" - czytamy dalej.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku zostanie opublikowany 29 lutego 2024 r.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)