"Projekt uchwały emisyjnej przewiduje emisję do 2 510 904 akcji nowej emisji. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki może zapewnić spółce możliwość najszybszego (z zastrzeżeniem sytuacji rynkowej oraz ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa) pozyskania dodatkowego finansowania w oczekiwanej przez spółkę kwocie wynoszącej co najmniej 100,9 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu.

"Tak jak w przypadku emisji akcji serii F, zarząd zamierza przeznaczyć całość wpływów z emisji akcji nowej emisji na zwiększenie liczebności zespołów produkcyjnych do poziomu odpowiadającego poszczególnym etapom produkcji gier Project Dagger, Bifrost i Victoria. Środki pozyskane z nowej emisji akcji spółki wraz z (i) środkami pozyskanymi przez spółkę z emisji akcji serii F, (ii) własnymi środkami pieniężnymi, (iii) środkami z działalności operacyjnej generowanymi przez spółkę oraz (iv) innymi dostępnymi źródłami finansowania, nie skutkującymi rozwadnianiem udziałów akcjonariuszy, pozwolą na pełną realizację strategii grupy" - czytamy dalej.

Reklama

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)